• “Bakkie” doen in Almere

  22 oktober − Op de laatste dag van de herfstvakantie stond de koffietruck van de VVD op het stationsplein in Almere. Iedereen in de stad én daar buiten was uitgenodigd om een “bakkie” te komen doen en om mee te praten over Nederland. Vanaf een uur of 11 was het gezellig druk en waren de leden van de fractie, bestuur en de Staten in gesprek met veel verschillende mensen uit alle windstreken van Nederland en zelfs van de wereld! Lees verder

 • Motie van treurnis om gebrekkige informatie jeugdzorg in Almere

  © 'De motie in wording'

  14 oktober − Voor de VVD is het onbestaanbaar dat een belangrijk besluit over het stopzetten van jeugdhulp met verregaande consequenties voor onze stad en haar bewoners genomen werd zonder daar de gemeenteraad actief in te betrekken. Deze maatregel kwam als een complete verrassing. Reden genoeg voor de VVD om de wethouder daarop aan te spreken. Lees verder

 • Meer invloed gemeenteraad binnen de Metropoolregio Amsterdam

  08 oktober − De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Daarnaast wordt de MRA ook steeds meer als gesprekspartner voor de rijksoverheid gezien. De MRA is een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten (waaronder Almere als tweede stad), de provincies Noord-Holland, Flevoland en de stadsregio Amsterdam. De samenwerking gaat o.a. over economie, infrastructuur, wonen, recreatie en toerisme Lees verder

 • Werkwijze politie in Almere

  © Omroep Flevoland

  02 oktober − Afgelopen donderdagavond tijdens de politieke markt werd op verzoek van de VVD gesproken over de werkwijze van de politie bij aangiften en het daarbij behorende communicatiebeleid. Bij deze bespreking was naast de burgemeester, die voor de gemeenteraad het directe aanspreekpunt is bij dit soort kwesties, ook het sectorhoofd van de politie Flevoland aanwezig. Lees verder

 • Overheidsbemoeienis bij opvoeding

  © nrc

  24 september − In hoeverre mag de overheid zich bemoeien met de opvoeding van kinderen in Almere? Deze vraag stond centraal tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. De VVD heeft dit onderwerp op de politieke agenda gezet omdat het college voornemens is een bijeenkomst in de stad te organiseren met maatschappelijke organisaties. In deze bijeenkomst staat de vraag over maatschappelijk gewenst gedrag van kinderen centraal. Lees verder

 • Blijven is meedoen

  © Omroep Flevoland

  15 juli − De hectiek van de huidige ontwikkelingen rondom het opvangen van statushouders vraagt om een pro-actieve invulling van het integratietraject. Het college heeft met het programmaplan ‘Van Vluchteling naar Almeerder’ de toon gezet om deze integratie voortvarend te organiseren. Lees verder

 • Almere, stad zonder afval

  © Paul van der Starre

  01 juli − De afgelopen weken heeft de gemeenteraad gesproken over het doorontwikkelen van het beleid “Mijn afval maakt winst”. De tijd is rijp dat we een volgende stap maken in het proces van afvalinzameling en -scheiding. Daar waar we een aantal jaren geleden nog de afvalstoffenheffing zagen dalen lijkt de rek er nu uit te zijn. Lees verder

 • Stadstuinen: sportief visitekaartje vanaf de Hollandse Brug

  18 juni − In mei en juni spraken we in de Almeerse raad over onze nieuwste gebiedsontwikkeling: Stadstuinen Poort. In het oostelijke deel van Almere Poort zijn 5 deelgebieden samengevoegd tot 1 nieuwe wijk waar in de komende 10 jaar 3.500 woningen gebouwd moeten gaan worden. Lees verder

 • 2015: een positief jaar

  16 juni − Hoewel het al weer een hele tijd geleden lijkt, zijn we in de gemeenteraad nog druk bezig met het jaar 2015. Namens het college heb ik op 19 mei de jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad. In het financiële jaar zijn er voor de gemeente 2 momenten erg belangrijk: de begroting in het najaar, waarin de plannen en de financiële consequenties worden vastgelegd voor de komende jaren en de jaarrekening in het voorjaar, waarin het college verantwoording aflegt over de uitgaven in het jaar daarvoor. Lees verder

 • VVD op de bres voor behoud keuzevrijheid in MBO-aanbod

  11 juni − Het zal u ongetwijfeld in de media niet zijn ontgaan; het ROC TOP en het ROC Flevoland in Almere zijn in een ernstig conflict gewikkeld. In het kort komt het erop neer dat het ROC Flevoland advies vraagt aan de commissie Macrodoelmatigheid over het feit dat ROC TOP op korte afstand een aantal dezelfde opleidingen aanbiedt. Het ROC van Flevoland wenst hier duidelijkheid over met het oog op de voorgenomen investeringen in een nieuw te bouwen locatie in Almere Poort. Lees verder

 • BBQ op 8 juli

  08 juni − Beste leden, Op 8 juli zal de befaamde BBQ plaatsvinden! De locatie dit jaar is: Boathouse in Almere (Noorderplassenweg 150) vanaf 19.00 uur. De kosten zijn € 25,00 per persoon en introducees zijn welkom! (ook voor hen geldt het tarief van 25,00 euro). Er zullen 3 flessen wijn onder de introducees worden verloot! Graag aanmelden voor 30 juni en betaling graag voor 1 juli op rekening: NL76RABO0168491567 Wij hopen op uw komst! Lees verder

 • Politiek Café Innovatief Ondernemen groot succes

  03 juni − Na vele weken van voorbereiding was het maandag 30 mei j.l. dan eindelijk zover. In een volgestroomd Grand Café de Havenkom gingen politici en Almeerse ondernemers met elkaar in gesprek over de noodzaak van innovatie om succesvol te zijn en te blijven. Op uitnodiging van de Almeerse VVD fractie gaven Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Anne-Wil Lucas onder de bezielende leiding van Frits Huffnagel een heldere uiteenzetting over de rol van de politiek bij het stimuleren van innovatief ondernemerschap en de soms moeilijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Gevolgd door een paneldiscussie met grote en kleine Almeerse ondernemers over de manier waarop deze bedrijven heel concreet bezig zijn met het invullen van hun eigen innovatiekalender. Lees verder

 • De Floriade vraagt om actie en het benutten van kansen

  29 mei − De Floriade vraagt om actie en het benutten van kansen Lees verder

 • De veiligheid van het busvervoer in Almere: een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

  29 april − De veiligheid van het busvervoer in Almere: een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Lees verder

 • Het falen van de directe democratie dat referendum heet.

  24 april − Afgelopen donderdagavond zou het dan eindelijk gaan gebeuren; het debat en de besluitvorming over de referendumverordening en de hierop ingediende wijzigingsvoorstellen. Eigenlijk zou het debat al enkele weken geleden gevoerd worden maar toen bleken de partijen meer tijd nodig te hebben in verband met de vele wijzigingsvoorstellen die ingediend zouden gaan worden. Maar liefst tien wijzigingsvoorstellen werden er donderdagavond door diverse partijen voorgesteld. Dit grote aantal voorstellen zegt al genoeg over het (ontbreken van) een breed draagvlak voor deze referendumverordening in de Almeerse raad. Lees verder

 • Aandacht voor ZZP’ers!

  01 april − Het aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) is de laatste jaren sterk toegenomen. Telde Nederland in 1996 nog 330.000 ZZP’ers, begin van dit jaar waren dat er al 930.000! Deze landelijke trend is ook in Almere duidelijk zichtbaar. Hier bedroeg het aantal ZZP’ers in 2010 4.868 en eind 2015 lag dit aantal al op 8.098. In Almere is 48% van de ondernemers ZZP’er en is daarmee de stad met de meeste ZZP’ers in Nederland. Lees verder

 • Politiek Café over "Innovatief ondernemen" op maandag 30 mei 2016

  29 maart − Innovatie als basis voor succesvol ondernemen! Op maandag 30 mei 2016 organiseert de fractie van de VVD Almere een Politiek Café met als onderwerp Innovatief ondernemen anno 2016. Frits Huffnagel ontvangt deze avond de Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Anne-Wil Lucas. Daarnaast is er een panel van ondernemers om aan de hand van een aantal stellingen met elkaar én met u in gesprek te gaan. Lees verder

 • (E-)referendumverordening: Voor welk probleem biedt dit een oplossing?

  20 maart − (E-)referendumverordening: Voor welk probleem biedt dit een oplossing? Afgelopen week is in de gemeenteraad voor het eerst gesproken over een mogelijke referendumverordening. De PVV en D66 hadden samen een initiatiefvoorstel voorbereid. De bijzondere samenwerking tussen deze partijen deed veel stof opwaaien. Was het niet wethouder Peeters, de lijsttrekker van D66, die twee jaar geleden riep dat D66 nooit zou samenwerken met de PVV? Tja, in verkiezingstijd is alles geoorloofd zullen we maar denken ... Lees verder

 • VVD tegen invoering blauwe zone station Oostvaarders

  09 maart − De VVD is verontrust over de mogelijke invoering van een blauwe zone bij station Oostvaarders vanwege de komst van een nieuwe supermarkt naast het station. Het ontnemen van de mogelijkheid aan Buitenaren die (dagelijks) met de trein reizen, om de auto kosteloos dichtbij het station te kunnen parkeren, ontmoedigt forensen om de trein te nemen in plaats van de auto. Ervaring leert dat bij andere stations, zoals Parkwijk en Muziekwijk, de combinatie van parkeren voor supermarktbezoekers en parkeren voor trein forenzen prima te organiseren is en dat het belang van de één niet boven het belang van de ander hoeft te gaan. Lees verder

 • Hoe krijgen we meer middeldure huur in Almere?

  29 februari − Middeldure huur (€650-900/mnd) is een onderontwikkeld segment in Nederland in het algemeen en de Randstad in het bijzonder. Bij navraag langs het veld wordt bevestigd dat ook in Almere een groot tekort is aan dit type woningen. Lees verder