Steun de VVD financieel

Met uw donatie kunt u concreet meewerken aan een liberale gemeente Almere! Laat uw steun niet ophouden met uw stem, maar help ons ook financieel vooruit om ook in toekomst het liberale geluid in onze gemeente te laten klinken.

Als Almeerse VVD benoemen wij de echte kwesties binnen onze gemeente. Wij zijn een afdeling met veel dynamiek die uw problemen op de agenda zet en met oplossingen komt. Onze raadsleden zetten samen met de hele VVD fractie in op een vooruitgang van de gemeente. 

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed bekender te maken onder een groot publiek. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren. Dit kan uw bijdrage extra fiscaal aantrekkelijk maken, voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

Voor een sterkere VVD in Almere stort u een bedrag op: 

RekeningNL10 ABNA 0246 3535 11
Ten naam vanVVD Almere
Onder vermelding van'Donatie'

Uw bijdrage is volledig anoniem.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester of het Algemeen Secretariaat van de VVD in Den Haag.