Elise Broen

Vanaf 2015 ben ik voor VVD Almere lid van Provinciale Staten Flevoland. Mijn drive is gericht op een innovatief en economisch sterk Flevoland en dus op een aantrekkelijk Flevoland om te wonen en te werken. De doorontwikkeling van Almere neemt hierin een bijzondere plaats in. De gemeente Almere, het Rijk én de provincie Flevoland werken daarom samen aan een aantal projecten, zoals de ontwikkeling van het stadscentrum, de Floriade, de Flevocampus, het rondje Weerwater, maar ook aan de bereikbaarheid van de stad (o.a. verbreding Waterlandseweg en Hogering). De provincie is zowel financieel (Fonds Verstelijking Almere) als beleids-  en projectmatig nauw betrokken. De provincie is dichterbij dan menigeen wel eens denkt! De genoemde onderwerpen horen bij de Commissie Economie, waarvan ik woordvoerder ben.


De ontwikkeling van Airport Lelystad en de twee nieuwe toekomstige havens (binnendijkse overslaghaven Flevokust en binnendijkse haven op Urk) geven een boost aan de logistieke en economische functie in de gehele regio. Daarnaast werken we hard aan de verdere uitwerking van een nieuw recent vastgesteld Economisch Programma ter versterking van de groei van het MKB; uiteraard in samenwerking met bedrijfsleven en andere betrokkenen.  En we doen nog heel veel meer. Wij zijn te volgen op onze website VVD Flevoland, Facebook VVD Flevoland en twitter @VVDFlevoland.


U kunt contact met mij opnemen via elise.broen@flevoland.nl