Joep Kramer

Parkeren

Gemeentelijke dienstverlening

Bedrijfsvoering

Economische zaken

Bedrijventerreinen


Ik ben Joep Kramer en woon al bijna 20 jaar in Almere. Ik ben bedrijfskundige van beroep en heb tussen 2003 en 2015 de VVD vertegenwoordigd in de provinciale politiek. Van alle partijen begrijpt de VVD het beste dat mensen de vrijheid moeten hebben om zich te ontplooien zoals zij dat zelf willen. Als ik in de raad kom wil ik mij graag inzetten voor een financieel gezonde stad en een succesvolle Floriade. Dit kunnen we bereiken door een goede interactie tussen overheid, inwoners en bedrijfsleven. Als we dat voor elkaar krijgen wordt de Floriade een mooi evenement waar alle Almeerders van profiteren.