Mark de Kuster

Wonen (Woonvisie), Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Bestemmingsplannen, MRA,

 

Mijn naam is Mark de Kuster, 37 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. Professioneel ben ik specialist in de inrichting van de openbare ruimte. Hierbij zie ik dat het een uitdaging is en blijft om bewoners enthousiast te krijgen om mee te denken en mee te doen. Voor mij is het belangrijk dat de overheid zich richt op haar kerntaken maar wel klaar staat als iemand vastloopt. Om deze reden ben ik een liberaal en als sinds mijn studie VVD-lid. Als raadslid wil ik gaan voor resultaat. Het VVD-geluid pas daar heel goed bij; praktisch en realistisch.

 

VVD Almere raadslid

Mark de Kuster is Raadslid namens de VVD in Almere.