Anne Kolmer

WEER OF GEEN WEER, HET WATERSCHAP IS ER, VOOR ONS. 


Mijn naam is Anne Kolmer, 70 jaar en woonachtig in Almere. Ik ben weg-en waterbouwkundige, nu met pensioen. Sinds 2015 ben ik lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland.


De VVD past goed bij mij omdat de liberale uitgangspunten op mijn lijf geschreven zijn. 
Mede gezien mijn opleiding en ervaring voel ik mij betrokken bij water en nu specifiek Flevolands water. 

Ik vind dat waterschap zich vooral moet richten op zijn kerntaken en dat op een sobere en doelmatige manier moet doen. Het stedelijk waterbeheer moet meer aandacht krijgen zodat een stad een aantrekkelijke woonomgeving krijgt waar water een belangrijke rol speelt. Hierbij dienen klimaatadaptieve maatregelen een belangrijke rol te spelen. Graag wil ik hierbij in overleg met al onze inwoners.