Mirjam Smeels Zechner

Mijn naam is Mirjam Smeels Zechner, ik ben 60 jaar en gehuwd en sinds 2010 woonachtig in Almere Poort. Ik ben in het dagelijks leven in Almere werkzaam als zelfstandig belastingconsulent. Naast deze werkzaamheden vind ik het van belang om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in mijn leefomgeving. Sinds 2015 ben ik dan ook voor de VVD Almere lid van Provinciale Staten Flevoland. We hebben als VVD Flevoland de afgelopen periode al veel kunnen bereiken waarbij Almere als grootste gemeente van de provincie een belangrijke plaats heeft bij de verdere ontwikkeling van onze provincie. Van belang is: een goed vestigingsklimaat voor ondernemers dat levert werkgelegenheid op. Voorwaarde hiervoor is wel de goede bereikbaarheid van Almere. Aandacht voor een goede leefomgeving voor alle inwoners en ondernemers is essentieel. De komende jaren zal de energietransitie vorm gaan krijgen waarbij het van belang is dat eenieder hieraan mee kan doen. Het moet behapbaar en betaalbaar zijn! Veel zaken zijn gestart, er ligt besluitvorming nu moet de doelen worden gerealiseerd. Daar ga ik een bijdrage aan leveren.