Een veilig gevoel

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. De extra inzet en middelen voor de verbetering van veiligheid de afgelopen jaren, hebben hun vruchten afgeworpen. Desondanks blijft aandacht voor het gevoel van veiligheid van inwoners hoogst noodzakelijk. Jezelf veilig voelen is immers ook een cruciale voorwaarde om jezelf vrij te voelen en te kunnen ontplooien.

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt en moeten zich houden aan de wettelijke aanrijtijden.

Alle inwoners moeten te allen tijde aangifte kunnen doen. De politie neemt mogelijke aangiftes serieus en luistert naar personen die aangifte wensen te doen. 

Het doen van aangifte dient breed gefaciliteerd te worden door de politie. Aangifte doen kan bijvoorbeeld op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Een cruciale voorwaarde daarbij, is dat de meldkamer snel en correct meldingen van inwoners verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

Correcte en adequate communicatie van de politie richting inwoners is van groot belang. Zo moeten aangevers tijdig en adequaat een terugkoppeling ontvangen, ook in het geval van lopende onderzoeken. 

Almere kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van inwoners bij het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Op die betrokkenheid zijn we trots en die koesteren we dan ook.

Bij de totstandkoming van het Actieprogramma Veiligheid dienen de inwoners uitdrukkelijk betrokken worden.

De Buurtpreventieteams kunnen, waar nodig, op steun van de gemeente rekenen.

Jeugd BOA’s zijn essentieel om jeugdoverlast te voorkomen. Zolang er een toename is van jeugdoverlast, dient het aantal Jeugd BOA’s te worden uitgebreid. 

De Nationale Veiligheidsdag is een visitekaartje voor Almere met inmiddels bezoekersaantallen van meer dan 50.000. Het heeft de voorkeur dat Almere deze dag blijft organiseren.