Goed vervoer van A naar B

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om te gaan winkelen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

Er is en wordt fors geïnvesteerd in de infrastructuur in en om Almere. Dat wil niet zeggen dat we nu klaar zijn. Ook de komende jaren blijven er knelpunten waar we aandacht voor willen houden. De verbinding met de regio Utrecht laat bijvoorbeeld nog te wensen over. Zowel over de weg als over het spoor is de verbinding niet wat het zou moeten zijn. Wij willen hier, samen met partners in de regio, verder mee aan de slag.

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente fietsen. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Wegen en fietspaden worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. 

Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanging voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het OV. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven op het gebied van elektrisch vervoer en geven ruimte aan de taximarkt. 

We vinden het belangrijk dat het verkeer in de stad goed kan blijven doorstromen, zowel in de wijken als daarbuiten. Op plaatsen waar knelpunten ontstaan, zoals in Almere Poort, moet de gemeente de lead nemen om deze knelpunten op te lossen.

Het is belangrijk om in onze winkelcentra goed te kunnen (blijven) parkeren. Betaald parkeren is alleen nodig in winkelcentra die een regionale functie vervullen en waar parkeren gereguleerd moet worden om de verkeersstromen goed op gang te houden. Tarieven dienen kostendekkend te zijn en mogen niet als melkkoe worden gebruikt door de gemeente.

Almere moet ’s avonds en ’s nachts ook goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. Dat gaat het best via een goede nachtverbinding met Amsterdam. Daar willen we ons hard voor maken.

De ontsluiting van ons stadscentrum zal aandacht vragen als de stad verder groeit. Wij willen dat de binnenstad ook met de auto goed bereikbaar blijft. We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waarin auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen, zoals bijvoorbeeld ‘carsharing’, steeds slimmer zijn.

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen, fietsroutes en “Kiss and Ride” zones).