Goed en betaalbaar wonen

Een huis is niet zo maar een stapel stenen. Het is thuis; de plek waar je je veilig en prettig voelt. Voor Almere is de woningmarkt erg belangrijk, veel Almeerders zijn hier naartoe gekomen vanwege de prettige woonomgeving. Het is belangrijk om in een huis te kunnen wonen dat bij je past. We vinden het daarom belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om door te kunnen stromen op de woningmarkt.

De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering en zorgt dat inwoners en ondernemers hierover actief worden geïnformeerd.

Voor starters is het nu lastig om de woningmarkt te betreden. We willen dat er voldoende koopwoningen en middel dure huurwoningen voor starters beschikbaar zijn.

Particulier opdrachtgeverschap is een liberaal ideaal, het biedt immers de mogelijkheid om helemaal zelf je huis te kunnen bouwen. In Almere lopen we hierin voorop, dat willen we zo houden. De gemeente moet daarom particulier opdrachtgeverschap blijven aanbieden.

Wij willen Almere niet voller bouwen met sociale huurwoningen. Nieuwbouwprojecten kunnen   niet   alleen bestaan   uit   sociale   huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen  zijn  er  alleen  voor  mensen  die  dat  echt  nodig  hebben.  De  gemeente spreekt   woningcorporaties   aan   op   scheefwonen   en   het   actief   stimuleren   van doorstroming.

We blijven ons inzetten om nieuwe woonmilieus aan de stad toe te voegen. Noorderplassen, Nobelhorst, Duin en Oosterwold zijn mooie voorbeelden van nieuwbouwlocaties waar kwaliteit van wonen en leven een belangrijke rol spelen en die echt iets toevoegen aan het karakter van de hele stad.

De vraag naar huisvesting voor ouderen zal de komende jaren toenemen. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld door mee te werken aan projecten waarbij studenten en ouderen in hetzelfde gebouw wonen. We willen graag dat ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ook als dat betekent dat we soms nieuwe woningen moeten bouwen in bestaande gebieden.

Groen en water zijn belangrijke kenmerken van onze stad en van onze wijken. Veel inwoners hebben speciaal vanwege deze kenmerken gekozen voor Almere. We koesteren het groen. Maar groen is niet alleen om naar te kijken. Andere functies zoals bijvoorbeeld wonen en horeca passen vaak goed in een groene omgeving. 

Almere wordt langzaam ouder, dat betekent dat we de komende jaren extra oog moeten hebben voor het beheer en (groot) onderhoud in onze stad. We willen de komende jaren extra investeren om ervoor te zorgen dat onze stad veilig, goed onderhouden en schoon is.

Wij zijn voor het bevorderen van het eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving en voor de betrokkenheid van inwoners bij hun straat en buurt. Daarom zijn wij voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).