Ruimte voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid, bevordert integratie, voorkomt schooluitval en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente sport waar mogelijk faciliteert en toegankelijk maakt voor mensen met een beperking.

Sport- en spelvoorzieningen zijn van goede kwaliteit, liggen verspreid door de stad (op loop- en fietsafstand) en zijn een vast onderdeel van het beleid dat gemaakt wordt als nieuwe wijken worden gepland en ontwikkeld.  

Wij willen meer variatie in parken en het gebruik van de parken vergroten door deze aantrekkelijker te maken. De openbare ruimte moet uitnodigen om te bewegen. Van ‘kijkgroen’ naar ‘doegroen’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een honkbalveld, jeu de boules-baan en hufterproef fitnessapparatuur. Deze faciliteiten kunnen ook worden gebruikt door scholen. 

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Sport heeft namelijk veel positieve effecten op jongeren. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches. Het takenpakket van deze coaches moet worden uitgebreid zodat ze problemen bij jongeren in een vroeg stadium kunnen signaleren. Een verbinding met sportopleidingen zoals de Pabo en ROC Sport en Beweging kan hier uitkomst bieden.  

De gemeente is er niet alleen voor de topclubs maar zeker ook voor de amateurverenigingen. Zonder breedtesport geen topsport.  

In Almere gebeurt al veel op het gebied van bewegen en gezonde voeding, maar samenhang ontbreekt. Initiatieven zoals Jongeren Op Gezond Gewicht bieden perspectief voor jongeren met overgewicht. 

De gemeente werkt actief mee aan het aantrekken en faciliteren van grote en kleine sportevenementen in de stad. Dit soort evenementen stimuleren zowel de Almeerse economie als het sporten.