Met plezier naar je werk

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

Arbeidsmarkt

Mensen die niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden wel dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.  Wederkerigheid is hierbij het uitgangspunt.  

Een uitkering is geen eindstation. Het actief bijdragen aan de maatschappij (de tegenprestatie) vinden wij essentieel.  Tegenprestatie vindt bijvoorbeeld plaats bij de gemeente, in het onderwijs, bij playgrounds, in de zorg, op straat of anderszins. 

Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.  

Almeerders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en zich niet willen inspannen om dit te leren komen pas later in aanmerking voor een bijstandsuitkering. 

Het behalen van een diploma is een startbewijs voor de arbeidsmarkt. Het komt nog steeds voor dat mensen moeite hebben met het vinden van een baan omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, bijvoorbeeld doordat ze laaggeletterd zijn. Deze groep blijft onze aandacht verdienen. 

Armoedebeleid

Armoedebeleid is gericht op het voorkomen en terugdringen van armoede door het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 

Overerving van armoede moet voorkomen worden. Kinderen mogen namelijk niet de dupe worden van armoede. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hebben bewezen eerlijke kansen te bieden aan kinderen. Ieder kind verdient namelijk een kans om zich te ontwikkelen.  

Inkomensafhankelijke regelingen die de prikkel wegnemen om aan het werk te gaan moeten worden afgeschaft. Werken moet namelijk lonen. Regelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) – zoals het Woonlastenfonds – schaffen we af. 

De mogelijkheden voor bijzondere bijstand zijn binnen onze gemeente omvangrijk. Er moet kritisch worden gekeken naar de voorwaarden voor het aanvragen van bijzondere bijstand. 

Voortijdige schoolverlaters kosten de maatschappij veel geld. Uitkeringen en andere sociale regelingen zijn onvoldoende gebleken om dit probleem te verhelpen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat projecten zoals Playing for Success ruim baan krijgen om te voorkomen dat kinderen voortijdig van school gaan.