Nieuwkomers passen zich aan

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit een oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. In Almere hebben we bijgedragen aan de verplichting om vluchtelingen op te vangen. Wij verwachten echter wel dat nieuwkomers alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te integreren en te participeren in onze samenleving.

Zolang nieuwkomers in Almere zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. 

De gemeente heeft een faciliterende rol in het integratieproces van nieuwkomers. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld bevorderen dat er voldoende betaalbare Nederlandse taalcursussen zijn.

De faciliterende taak van de gemeente geldt alleen voor nieuwkomers waarvan is vastgesteld dat zij daadwerkelijk het statushouderschap hebben verkregen. Hierbij gaan wij ervan uit dat binnen een redelijke termijn duidelijkheid bestaat over de status van een nieuwkomer.

Een ieder, dus uitdrukkelijk ook een nieuwkomer, dient de democratische rechtsstaat te onderschrijven en de beginselen die daaraan ten grondslag liggen. 

Haatpredikers krijgen geen podium in Almere. De gemeente pakt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Dergelijke boodschappen zijn alleen gebaseerd op haat en geweld. 

Verdere uitbreiding van het AZC is op dit moment niet noodzakelijk en zodoende niet aan de orde. De huidige omvang is voldoende.

Het enkele feit dat iemand een nieuwkomer of statushouder is, rechtvaardigt niet dat zij voordelen krijgen ten opzichte van anderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verkrijgen van leerlingenvervoer. Dat je de Nederlandse taal nog niet machtig bent, betekent niet dat je niet op eigen gelegenheid naar de taalcursus kunt gaan. Sterker nog, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zullen alleen maar bijdragen aan een sneller integratieproces.

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Almere geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent geen opvang.