Kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie. Cultuur in Almere is van en voor iedereen. Daarnaast leveren kunst en cultuur een bijzondere bijdrage aan het economische klimaat en de aantrekkingskracht van de stad. Niet alleen bezoekers maar ook de inwoners van Almere beleven veel plezier en genoegen aan kunst en cultuur; door het bezoeken van festivals, theater-, film- en muziekvoorstellingen, exposities en bibliotheken. Voor ons zijn daarin een breed en divers cultuuraanbod en cultuuronderwijs het belangrijkste.

Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag zien hoe ze voor hun eigen inkomsten zorgen.

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

We zien dat samenwerking tussen cultuurmakers, culturele organisaties en andere partners in de stad zorgen voor een vitaal cultureel klimaat. Voor ons is KAF met haar unieke architectuur het kloppend cultuurhart van onze stad en kan dat in de toekomst nog prominenter zijn. 

Wij willen een meerjarig cultuurplan opstellen. Hierbij zijn artistieke kwaliteit, betekenis voor de stad en ondernemerschap de belangrijkste criteria. Dit doen we samen doen met zowel culturele als andere  relevante organisaties zoals bijvoorbeeld Almere City Marketing (ACM), winkeliersverenigingen en het bedrijfsleven. De gemeente dient zich uitdrukkelijk niet met de (culturele) inhoudelijke keuzes te bemoeien maar te faciliteren en toe te zien op een divers aanbod.  Meer middelen voor Almere City Marketing zijn hierbij nodig zodat zij nog meer mooie en verbindende evenementen kan organiseren. 

Daarnaast kent Almere een aantal  aansprekende gezelschappen en culturele organisaties die zich de laatste jaren bewezen hebben als  partners binnen de kunst en cultuur sector.  Daar zijn we trots op en dat moeten we koesteren. 

Het huidige cultuurfonds doet dienst als een onafhankelijk financieringsfonds en is een tijdelijk initiatief. Wij vinden dat dit fonds onvoldoende structurele effecten heeft en kiezen voor een meerjarig beleid samen met Almeerse organisaties en partners.