Almere studentenstad

Het aantal studenten in Almere groeit en onze stad begint al een échte studentenstad te worden. Een stad waar je goed kan studeren, waar veel kansen zijn op de arbeidsmarkt en waar je na het stappen veilig naar huis kan fietsen. Een studentenstad biedt niet alleen faciliteiten voor studenten maar voor alle Almeerders die van een levendige stad houden.

Met twee hogescholen gevestigd in het stadshart wordt het centrum steeds meer een stadscampus. De gemeente kan studeren en flexwerken verder stimuleren door  met vastgoedeigenaren en ondernemers op meerdere plekken in het centrum wifi aan te bieden.

De Floriade biedt veel kansen voor studenten en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De betrokkenheid van Aeres Hogeschool bij de totstandkoming van de wereldtuinbouwtentoonstelling is daar een voorbeeld van. 

Studentenhuisvesting blijft een aandachtspunt. Met het groeiend aantal studenten in onze stad moet er voldoende ruimte zijn voor studenten en starters om zich te vestigen. De  Odeonstraat en De Aardbei zijn daar goede voorbeelden van. Wij vinden dat de gemeente mee moet werken als er initiatieven zijn om leegstaand vastgoed te herontwikkelen naar studenten- en startershuisvesting. 

De studentenverenigingen zijn onderdeel van het DNA van onze stad. De verschillende verenigingen zorgen voor de verbinding tussen (nieuwe) studenten en de stad. Deze verenigingen verdienen erkenning voor datgene dat ze doen.