Een succesvol Floriade

Wij zijn een voorstander van het organiseren van de Floriade. We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten als groene en duurzame stad met een sterke economie. Tegelijkertijd zien we een aantal risico’s, daar willen we realistisch mee omgaan en transparant over zijn. We hebben één van de mooiste locaties gekozen voor de organisatie van de Floriade: midden in onze stad, aan de A6 en het Weerwater en tegenover ons stadshart. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om na de Floriade op deze mooie plek echt iets blijvends toe te voegen aan de stad; een plek die toegankelijk is als park voor alle Almeerders en waar je in een mooie omgeving kunt wonen.

De Floriade is goed voor onze inwoners, voor onze ondernemers en voor onze gemeente. We zijn trots dat we een wereldexpositie in onze stad mogen organiseren.

Uitgangspunt is dat de stad er ook daadwerkelijk van profiteert, dat betekent dat inwoners en ondernemers en kennisinstellingen moeten worden betrokken bij de organisatie van het evenement. We willen dat zoveel mogelijk van de economische opbrengsten een (blijvende) versterking van de Almeerse economie betekenen. 

Verder willen we dat na de Floriade een mooie wijk overblijft, die een aanwinst is voor de hele stad, zodat ook Almeerders na het evenement nog gebruik kunnen maken van een prachtig park op een schitterende locatie.

Er zijn ook risico’s, daar zijn we open en transparant over. We willen graag meerdere partijen risicodragend betrekken bij het evenement. Als dat betekent dat de gemeente een deel van de zeggenschap dan moet delen, hebben we dat daarvoor over. Zonder marktpartijen gaat het niet lukken om een succesvol evenement te organiseren. 

Het stadscentrum moet een belangrijke rol spelen bij de Floriade. Het feit dat we het evenement organiseren bij ons stadshart betekent een belangrijke (economische) kans.