Ruimte voor ondernemers

We profiteren allemaal van een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierbij onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de stad.

Ondernemers spelen een centrale rol bij het vormen van economisch beleid. De afgelopen jaren hebben we dat al stevig neergezet. De groei van de Almeerse economie zal de komende jaren vooral komen van het bestaande bedrijfsleven. Zij moeten dus de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en verder te groeien. Dat is goed voor de economie, voor de werkgelegenheid en voor onze inwoners. 

De detailhandel heeft het lastig gehad de afgelopen jaren, maar het Almeerse stadscentrum doet het goed. Luisteren naar en samenwerken met ondernemers is en blijft de sleutel tot succes. Dit willen we de komende jaren voortzetten. De centra van Haven, Buiten en Poort hebben het moeilijker. Daar willen we in de stadsdelen die niet substantieel meer groeien in ieder geval geen nieuwe detailhandel toevoegen. 

Onze bedrijventerreinen worden ouder. Op dit moment zien ze er nog goed uit en we willen dat dat zo blijft. We willen een fonds inrichten dat kan worden gebruikt, om in overleg met ondernemers, in te zetten voor vraagstukken die leven op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren en andere infrastructurele knelpunten. 

Samenwerken wordt in onze economie steeds belangrijker. Samenwerking tussen overheden is cruciaal. De economie houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Samenwerken met onze Flevolandse partners (voornamelijk de provincie en Lelystad) en met onze andere partners in de Metropool Regio Amsterdam is de komende jaren van groot belang. Samenwerken met ondernemers zal ook steeds belangrijker worden. Het is belangrijk om rolvast te zijn als gemeente; we mogen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en moeten zoveel mogelijk aan de markt overlaten. 

Het imago van Almere blijft aandacht verdienen. We willen graag aan Nederland en de rest van de wereld laten zien hoe aantrekkelijk onze stad is. Citymarketing speelt hierin een belangrijke rol. We vinden dat daar de komende jaren extra in geïnvesteerd moet worden. Niet alleen door middel van marketingacties, ook door met mooie evenementen de stad aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers. 

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom verstrekt de gemeente zoveel mogelijk opdrachten aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. 

Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom haar rekeningen binnen dertig dagen. 

We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.  

We willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. We maken één wethouder verantwoordelijk voor de vermindering van de regeldruk.