Duurzaam ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en verantwoordelijk om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Juist op lokaal niveau kunnen we hierin het verschil maken. Duurzaamheid biedt daarnaast een kans voor werkgelegenheid, economische ontwikkeling en het verlagen van de energierekening. De gemeente kan op verschillende manieren duurzaamheid stimuleren. Vooral door in eerste instantie in te zetten op eenvoudigere procedures en niet op subsidies.

Nieuwbouwwijken worden niet aangesloten op gas, maar op het reeds bestaande warmtenet. 

Warmte bepaalt een belangrijk deel van de energievraag in Almere. Omdat wij al een groot deel van onze stad hebben aangesloten op een warmtenet kunnen wij hier een voortrekkersrol hebben voor de rest van Nederland. Experimenten met bijvoorbeeld diepe aardwarmte zijn met name voor Almere interessant en kunnen leiden tot economisch voordeel.

We beseffen dat windenergie een rol kan spelen in het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. We moeten wel goed kijken waar windmolens (landschappelijk) in te passen zijn. Te vaak leiden windmolens tot overlast voor bewoners, dat heeft invloed op het draagvlak, terwijl dat juist zo belangrijk is.

De gemeente kan een impuls geven aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen door het eigen vervoer voortaan vooral elektrisch te laten zijn en door op meer publieke plaatsen elektrische laadpalen neer te zetten. 

De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in het scheiden van afvalstromen. Het upcycleperron in Almere Haven gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De komende jaren willen we kijken naar mogelijkheden om de hoeveelheid restafval per inwoner verder terug te dringen.