Ruimte voor inwoners

Steeds meer Almeerders nemen het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid van inwoners en draagt bij aan een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

We zien dat de opkomst van gemeentelijke verkiezingen, ook in Almere, laag is. Toch is betrokkenheid van Almeerders bij het maken én uitvoeren van beleid onmisbaar. We staan open voor experimenten om inwoners meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. 

Bij participatietrajecten is duidelijkheid aan de voorkant van het proces van groot belang. Te vaak zien we dit nog misgaan, bijvoorbeeld wanneer inwoners dachten inspraak te hebben maar alleen werden geïnformeerd. Dit moet beter.

Daarnaast willen we kijken naar de invulling van het instrument ‘politieke markt’. De afgelopen jaren is de politieke markt teveel een intern instrument geworden waarbij de inwoner teveel op de achtergrond is geraakt en waarbij voor de gemeenteraad bijzaken moeilijk te onderscheiden zijn van hoofdzaken. Wij staan open voor nieuwe vormen van gesprek waarin de inwoner een belangrijkere positie krijgt. De afgelopen periode hebben we hier al veel over gesproken, nu is het tijd om een aantal nieuwe vormen daadwerkelijk te gaan uitvoeren.