Almere 2018 - 2022

Bekijk hier ons verkiezingsprogramma: 'De toekomst van Almere'


Almere is in beweging. Na jaren van krimp. is er weer veel dynamiek op de woningmarkt en de ondernemers in onze stad zijn weer aan het investeren.

De afgelopen collegeperiode heeft de VVD verantwoordelijkheid genomen door deel uit te maken van de coalitie. Dankzij de VVD is er de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in veiligheid en economische ontwikkeling. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat, ondanks een aantal forse uitdagingen, de financiën op orde bleven. We zien dat ons beleid langzaam maar zeker vruchten afwerpt, onze stad groeit, wordt steeds veiliger en de Almeerse economie bloeit. Kortom: onze stad wordt steeds aantrekkelijker om er te wonen, te studeren en te ondernemen!

We zijn trots op Almere. Onze stad is weliswaar nog jong, maar wordt steeds meer volwassen. De komende periode zal de stad daarin weer een belangrijke stap zetten, want in 2022  mogen we de Floriade organiseren. Het is zaak om deze wereldexpositie tot een succes te maken waardoor de lokale economie wordt versterkt en onze stad een prachtig park en duurzame woonwijk rijker is.

We hebben de afgelopen periode geleerd dat economische groei geen vanzelfsprekendheid is, daarom blijven we behoedzaam en zorgvuldig met de gemeentelijke financiën omgaan en laten we de lokale lasten niet stijgen. Hoewel het met de veiligheid in de stad op dit moment goed gaat, blijven we hier aandacht aan geven. Elke inbraak, overval of melding van vandalisme blijft er één te veel. Het is daarom zaak om elke melding serieus te nemen.

In dit verkiezingsprogramma vindt u ons plan voor de toekomst van Almere. Die ziet er veelbelovend uit. De komende periode is het zaak om kansen te gaan verzilveren. Dit programma is tot stand gekomen na veel gesprekken met inwoners en ondernemers in onze stad. Zo zijn we dat gewend: samen werken we aan Almere.

We kijken optimistisch en met vertrouwen naar de toekomst. De komende jaren zal de VVD zich samen met u blijven inzetten voor een veilige stad met een bloeiende economie. De VVD én Almere zijn klaar voor de toekomst! 

Mark Pol

Voorzitter programmacommissie


Hilde van Garderen

Ulysse Ellian

Colette Holter

Koen Bokhorst