Gemeente is bereikbaar

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en digitaal is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is belangrijk om digitale producten aan te bieden voor het gemak van de bewoners. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Wij willen een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

We vinden het normaal dat de gemeente adequaat reageert wanneer je een vraag stelt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.  

De gemeente is laagdrempelig en goed te bereiken via een kanaal naar keuze. Veel Almeerders werken tijdens kantooruren. Daarom willen we dat het stadhuis ook meer buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. In ruil daarvoor zijn we bereid om bijvoorbeeld op maandag beperkter open te zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners gemak ervaren van persoonlijke online dienstverlening.  

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken. 

Het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.