Financiën op orde

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Tevens willen we dat inzichtelijk en transparant is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers en toeristen gebruik van maken.

Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente het financieel behoorlijk zwaar gehad. Het is zaak om, als het de komende jaren weer economisch beter gaat, niet alle meevallers direct weer uit te geven. Het is noodzakelijk om de komende jaren de reserves aan te vullen.

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is, bijvoorbeeld via verdere uitwerking van de online begrotingstool die nu al beschikbaar is.