Ulysse Ellian

Ulysse Ellian (1988) is sinds maart 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij fractievoorzitter van de Almeerse VVD.
Binnen de Tweede Kamerfractie heeft Ulysse een brede portefeuille als justitiewoordvoerder. Ook heeft hij enkele constitutionele onderwerpen in zijn portefeuille en vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is Ulysse actief bezig met het tegengaan van antisemitisme.

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”
“Toen mijn ouders in 1989 naar Nederland kwamen, met mij als kleine vrolijke baby, hadden ze niks. Ja, hun liefde voor elkaar en hun rotsvaste vertrouwen in vrijheid en verlichting. In Nederland vonden ze ook die vrijheid en verlichting, waar ze zo naar snakten na dictatuur en onderdrukking te hebben meegemaakt. Nederland is ook het land van vrijheid, het land waar je mag zijn wie je wilt zijn, het land waarin je niet andermans religie wordt opgedrongen, het land waarin je anderen mag bespotten. Vrijheden die echter niet per se vanzelfsprekend zijn. Dat Nederland wil ik beschermen en strijden voor die vrijheden.”