Nieuws

  • Aan de slag voor de toekomst van Almere

    Aan de slag voor de toekomst van Almere! Hoe we dat gaan doen? Lees verder

  • Zorgen om aantal overvallen en straatroven in Almere

    31 oktober − Het aantal overvallen en straatroven in Almere is zorgwekkend de laatste tijd. Wat is hier precies aan de hand? Wat de Almeerse VVD betreft moet hier hard en daadkrachtig tegen worden opgetreden. Welke acties gaat de gemeenten en/of de politie ondernemen om dit te stoppen? Lees verder

  • Economische agenda biedt kansen voor Almere

    11 oktober − De economische agenda van Almere biedt kansen voor onze stad. Dankzij een aantal moties van de VVD is de agenda vooral gericht op banen. Wij zien kansen voor snelgroeiende innovatieve bedrijven, de energietransitie en ook banen op en rondom Lelystad Airport. Lees verder

  • Meer beleving in centrum Almere Buiten

    03 oktober − De afgelopen maanden gingen wij langs bij alle ondernemers is Almere Buiten om input op te halen voor het centrum van de toekomst. Wethouder Hilde van Garderen en raadslid Jimmy van der Vliet vertellen je meer over de plannen voor stadsvernieuwing in Almere Buiten. Lees verder

  • Duidelijkheid over gevolgen stikstofbesluit

    © Aniska Chhatta

    03 oktober − Almere gaat mogelijk op slot door het stikstofbesluit. Veel bouwprojecten worden daarom niet uitgevoerd. Wij willen snel duidelijkheid van het college hoe het zit met projecten in Almere. De antwoorden op onze schriftelijk vragen waren namelijk onvoldoende. Lees verder

  • Geen energiemonopolie erbij in de toekomst!

    26 september − Wij vinden het belangrijk dat Almeerders de keuzevrijdheid hebben hoe ze hun huis willen verwarmen. Dus geen energiemonopolie erbij in de toekomst. Lees de opinie van raadslid Colette Holter namens de Almeerse VVD in Almere Deze Week. Lees verder

  • Grote bezwaren tegen overname Amsterdamse afvalverwerker

    16 september − Uit berichtgeving kwam naar buiten dat het Amsterdamse stadsbestuur het zwaar noodlijdende Amsterdam Energiebedrijf (AEB) wil laten toetreden tot de Huisvuil Centrale Groep (HVC). De gemeente Almere is aandeelhouder van HVC. Voor de VVD-fractie is dit onacceptabel. Er is namelijk geen enkele reden om Almeerders met extra financiële risico’s op te zadelen. Lees verder

  • Sterke salafistische invloeden in Almere

    11 september − Uit onderzoek van NRC Handelsblad en Nieuwsuur blijkt dat in Almere toch sterke salafistische invloeden aanwezig zijn. Wat ons betreft moet het college duidelijk stelling nemen tegen het salafisme en nu concreet aangeven welke maatregelen genomen worden om antidemocratische en onverdraagzame boodschappen tegen te gaan. Lees verder

  • Effect stikstofnorm op Almeerse bouwplannen

    23 augustus − De VVD is van mening dat er vaart gemaakt moet worden om het woningtekort op te lossen en de woningbouwopgave van de stad te realiseren. Vertraging in het bouwen van woningen is zeer onwenselijk. We horen daarom graag van het college wat het effect zal zijn van de aangescherpte stikstofnormen op de huidige en toekomstige Almeerse bouwplannen. Lees verder

  • Handhaving Boerkaverbod in Almere

    © Pixabay

    07 augustus − Sinds 1 augustus 2019 is er een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De Almeerse VVD wil weten hoe de gemeente Almere hierop gaat handhaven. Het dragen van een boerka of nikab symboliseert immers onderdrukking. Lees verder

  • Algemene beschouwingen perspectiefnota 2019

    20 juni − Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond onder andere over het tekort aan woningen in onze stad, de financiële situatie van onze gemeente, de afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, georganiseerde criminaliteit en de tekorten op jeugdhulp en de WMO. Lees verder

  • Julius Lindenbergh nieuwe wethouder VVD

    29 mei − De Almeerse VVD is verheugd om te melden dat Julius Lindenbergh als kandidaat zal worden voorgedragen voor de vrijgekomen wethouderspost. Lees verder

  • Algemene beschouwingen jaarrekening 2018

    16 mei − Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond over onder andere het belang van een veilig Almere, de aandacht die de tekorten op Jeugdhulp en de WMO behoeven, de noodzakelijke aandacht voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en de positieve invloed van sport op de stad en haar inwoners. Lees verder

  • Haatzaaiende Almeerder

    © Pixabay

    15 mei − Uit de berichtgeving van onder andere Het Parool, blijkt dat in Almere een salafistisch instituut gevestigd is. Dit instituut heeft banden met het Cornelius Haga Lyceum, een school waarover de AIVD grote zorgen heeft geuit. Lees verder

  • Situatie TBS-kliniek Almere

    08 mei − De afgelopen dagen zijn allerlei berichten verschenen over de situatie in de TBS-kliniek Almere (Oostvaarderskliniek) naar aanleiding van de vreselijke moord op een 72-jarige man in Lelystad. Zo zou door de TBS-kliniek veelvuldig gebruikt worden gemaakt van uitzendkrachten, zou er een angstcultuur heersen en het toezicht onvoldoende zijn. Lees verder

  • Jaap Lodders stopt als wethouder

    02 mei − Wethouder Jaap Lodders (VVD) heeft vandaag in een brief aan de burgemeester kenbaar gemaakt te zullen stoppen als wethouder in Almere. Wij hebben begrip voor de persoonlijke beslissing van Lodders en bedanken hem voor zijn inzet voor Almere en Flevoland. Lees verder

  • Verbazing over voorrang voor leraren

    04 april − Het is de Almeerse VVD-fractie ter kennis gekomen dat het college met de woningcorporaties prestatieafspraken heeft gemaakt die onder andere zien op voorrang voor leraren. De Almeerse VVD heeft herhaaldelijk aangegeven dat deze maatregel oneerlijk is. Lees verder

  • Weer opvang illegalen in Oosterwold

    © Omroep Flevoland

    02 april − Wederom blijken in Oosterwold personen zonder een verblijfsvergunning te worden opgevangen. Al eerder heeft de VVD haar zorgen hierover uitgesproken en het college dringend verzocht dergelijke situaties te beëindigen. Lees verder

  • Stijging grondprijzen in Almere Oosterwold

    07 februari − De grondprijzen in Oosterwold zijn per februari verhoogd. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die van plan zijn om in dit gebied een kavel te kopen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Wij horen graag van het college hoe zij om gaan met de onrust die is ontstaan. Lees verder

  • Afvaldumpingen zijn een doorn in het oog

    © Eigen foto

    25 januari − Regelmatig ontvangen wij signalen over de overlast van afvaldumpingen. Deze berichten worden vaak ondersteund door beeldmateriaal waarop duidelijk is te zien hoeveel ellende afvaldumpingen kunnen aanrichten. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld om te horen hoe het college dit denkt op te lossen. Lees verder