• Sportnota 2017-2020 "Sportief in beweging"

  24 mei − De sportnota voor de komende periode is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit nadat de raad nog wel een aantal belangrijke aandachtspunten aan het college heeft meegegeven. Zo is de VVD van mening dat de gemeente sporten moet stimuleren en voor iedereen toegankelijk is. Lees verder

 • Reactie op vertrek Rutger Hengstman

  22 mei − De fractie en het bestuur van de VVD Almere zijn vandaag overvallen en verrast door het besluit van Rutger Hengstman om uit de fractie te stappen. Wij herkennen ons niet in het door hem geschetste beeld. Lees verder

 • Nieuwe fractieassistent VVD Almere

  15 mei − Met ingang van donderdag 18 mei aanstaande vindt er binnen de VVD-fractie een wisseling plaats. Jori Faber zal Paul van der Starre opvolgen als fractieassistent. Lees verder

 • VVD Almere bedankt politie, brandweer en ambulancedienst tijdens landelijke veiligheidsdag

  13 mei − Fractievoorzitter Hilde van Garderen en fractieassistent Ulysse Ellian tijdens de landelijke veiligheidsdag Lees verder

 • Positief beeld actieprogramma veiligheid. Veiligheidsgevoel aan de beterende hand

  11 april − De afgelopen weken is in de gemeenteraad de voortgangsrapportage actieprogramma veiligheid tweede halfjaar 2016 besproken. Als fractie hechten wij eraan u op de hoogte te brengen van de situatie in de stad. Het algemene beeld is positief: veel cijfers dalen. Belangrijker nog: het veiligheidsgevoel is aan de beterende hand. Lees verder

 • Solliciteer voor de gemeenteraad

  29 maart − Op 21 maart 2018 gaan de stembussen weer open en kan er binnen onze gemeente gestemd worden op leden voor de gemeenteraad. Ben jij dé kandidaat die wij zoeken? Lees verder

 • Vestigingsklimaat voor Internationals

  © Omroep Flevoland

  03 maart − Gisteravond tijdens de Politieke Markt stond op initiatief van de VVD het vestigingsklimaat voor Internationals op de agenda. Wij zijn van mening dat talent essentieel is voor het behouden en versterken van het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven en de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en in het bijzonder Almere. Lees verder

 • Hilde van Garderen volgt Miranda Joziasse op als fractievoorzitter

  03 maart − De fractie en het bestuur van de VVD in Almere maken bekend dat Hilde van Garderen de huidige fractievoorzitter Miranda Joziasse per 3 maart a.s. zal opvolgen. Lees verder

 • Attentie: woensdagavond 1 maart VVD Almere in verkiezingsdebat bij BNR Gangmakers

  © BNR

  28 februari − Voor de VVD zal raadslid Hilde van Garderen deze avond in debat gaan met Saskia van Haga, bedrijfskring Almere; Jerzy Soetekouw, PvdA Almere en Erwin Prins, SP Almere aan de hand van de volgende stelling:” Hoe verhouden landelijke verkiezingen zich tot lokale economische kwesties?” Lees verder

 • 80 mensen extra aan het werk

  © Almere Vandaag

  17 februari − Anderhalf jaar geleden heeft de VVD het college via een motie gevraagd om te onderzoeken in hoeverre externe arbeidsbureaus ons kunnen helpen om meer mensen te laten participeren. We geven hiermee invulling aan de doelstelling om als gemeente eigen beleid te maken om mensen uit de bijstand te halen en weer aan het werk te krijgen. Op donderdag 16 februari is de voortgang van deze motie met de wethouder besproken en we zijn blij met de resultaten: er zijn 80 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen! Lees verder

 • Onbegrijpelijke handhaving door Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) caravanstallingen op de Buitenvaart.

  15 februari − Het stallen van caravans door ondernemers op de Buitenvaart is een regelmatig terugkerend onderwerp. Er wordt nu door de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving onbegrijpelijk gehandhaafd door m2 weg te halen bij een caravanstalling met een vergunning en toe te wijzen aan een andere stallinghouder die illegaal meer ruimte in gebruik had dan toegestaan. Door dit vreemde handelen van VTH is het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart onnodig vertraagd waar ondernemers de dupe van dreigen te worden. Voldoende redenen voor de VVD om hier de onderstaande schriftelijke vragen over te stellen. Lees verder

 • Minister Schultz (VVD) bezoekt Almere

  13 februari − Minister Schultz (VVD) bezoekt Almere Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu brengt donderdag 16 februari 2017 een bezoek aan Almere. De minister verricht die dag de openingshandeling A1-A6-A9. Daarna gaat de minister in gesprek met studenten Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit bij Windesheim Flevoland. Lees verder

 • Stoplichtenrapportage Floriade

  12 februari − De afgelopen weken heeft de gemeenteraad gesproken over de stoplichtenrapportage en een extern onderzoek naar de gemeentelijke programma organisatie Floriade. Een stoplichtenrapportage, wat is dit nu eigenlijk? Het is een meer gedetailleerde risicoanalyse die als signaalfunctie goed inzicht biedt in hoeverre er vanuit de gemeente maatregelen nodig zijn om koers te houden. Lees verder

 • Welke invloed heeft de gemeenteraad op woningprijzen?

  © omroep flevoland

  11 februari − Deze vraag was voor de VVD en Leefbaar Almere aanleiding om met een agendavoorstel te komen met als wens om meer zicht te krijgen aan welke knoppen de gemeenteraad kan draaien om woningprijzen te beïnvloeden. Lees verder

 • Bakkie Doen

  06 februari − Bakkie Doen Op 8 februari komt de koffietruck naar Almere! Dit keer zal niemand minder dan Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok ons komen helpen bij het campagnevoeren! De 'bakkie doen' truck staat dit keer op de Grote Markt in Almere centrum. Van 12:00 uur tot 17:00 uur delen we weer koffie uit aan de inwoners van Almere, om met hun in gesprek te gaan en uiteraard onze focus voor de komende verkiezingen uit te leggen. Lees verder

 • Zorg om jeugdzorg

  05 februari − Zorg om jeugdzorg Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu, 2 jaar na de overname van jeugdzorg, moeten we helaas constateren dat we als gemeente onvoldoende inzicht en controle hebben op dit terrein. Dat baart ons zorgen. Lees verder

 • Bomenkap verbreding A6 en de Floriade

  29 januari − Het is ongetwijfeld niemand ontgaan dat de bomenkap ter hoogte van het Weerwater en de Steiger is begonnen. De media heeft hier de afgelopen weken uitgebreid aandacht aan besteed. En begrijpelijk want het weghalen van groen in Almere is en blijft een gevoelig onderwerp en daar moet ook zeer zorgvuldig mee omgegaan worden. Lees verder

 • VVE voor minder kinderen door harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang?

  27 januari − Sinds 1 augustus 2015 zijn het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in Almere volledig geharmoniseerd. Voor deze datum werd het peuterspeelzaalwerk met VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) verzorgd door Stichting de Schoor, maar als gevolg van de harmonisatie zijn deze activiteiten nu overgedragen aan 8 geselecteerde kinderopvang organisaties. De VVD ziet nu een dalende trend in het bereik voor VVE. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over dreigende taxioorlog station Almere Centrum

  © Omroep Flevoland

  11 januari − Voor de VVD is veiligheid op en rond de stations een speerpunt. Al eerder hebben wij onze zorgen hierover uitgesproken. Verontrust door recente berichtgeving bij Omroep Flevoland over een dreigende taxioorlog rond het station Almere Centrum heeft de VVD aan het college daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld. Lees verder

 • Raads- en initiatiefvoorstel energiefonds van VVD en D66 aangenomen

  © zonnepanelen voordelig

  24 december − Het oorspronkelijke voorstel van het college was om door middel van een marginaal rentevoordeel op een lening energiebesparende maatregelen te stimuleren. Voor een lening van bijvoorbeeld € 5000.— om zonnepanelen te plaatsen, zou dit een besparing opleveren van slechts € 2,18 per maand bij een looptijd van 13 jaar. Niet echt stimulerend dus en naar de mening van de VVD zorgde dit fonds meer voor duurzame werkgelegenheid van ambtenaren dan voor verduurzaming van de energievoorziening. Lees verder