• Nieuwe coalitie in Almere

  De afgelopen weken hebben VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onder leiding van formateur Ard van der Steur, onderhandeld over een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Afgelopen weekend zijn de partijen tot een (concept) akkoord gekomen. De planning is om tijdens de Politieke Marktvergadering van 31 mei a.s. de nieuwe wethouders aan de gemeenteraad voor te stellen en te installeren en het nieuwe akkoord op 7 juni in de plenaire zaal met de gemeenteraad te bespreken. Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  Ontzettend bedankt voor alle stemmen! Dankzij jouw steun zijn we de grootste partij geworden in Almere en gaan we direct aan de slag voor de toekomst van onze stad. Kiezers bedankt! Lees verder

 • Coalitie in gesprek met de stad

  22 april − Zaterdag 21 april ging de beoogde coalitie op twee verschillende locaties in gesprek met organisaties en inwoners. In de ochtend werden aan de hand van verschillende thema’s met organisaties uit de stad gesproken. Tijdens het middagprogramma kregen Almeerders de ruimte om bij de formerende partijen aan te schuiven. Lees verder

 • Beoogde coalitie wil gesprek aangaan met de stad

  11 april − Op woensdag 4 april hebben wij u kunnen berichten dat de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie formatiegesprekken zouden gaan starten met als doel tot een stabiele coalitie te komen. De afgelopen week hebben de partijen meerdere keren om de tafel gezeten, onder leiding van de heer Ard van der Steur. Lees verder

 • VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie starten formatie

  04 april − Op 22 maart is, op verzoek van de Almeerse VVD, de heer Ard van der Steur aan de slag gegaan als informateur. Als informateur begeleidt hij het proces richting de vorming van een coalitieakkoord en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Lees verder

 • Veiligheid topprioriteit

  © Bart Buijs

  30 maart − “Veiligheid in de stad is een onderwerp dat de VVD continu op de agenda heeft gezet en zal zetten”, zegt raadslid Ulysse Ellian in Almere DEZE WEEK. Het veiligheidsgevoel in onze stad blijft ook de komende jaren voor ons een aandachtspunt. Lees verder

 • Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

  30 maart − Gisteren werd de nieuwe gemeenteraad van Almere geïnstalleerd. Namens de Almeerse VVD zullen Hilde van Garderen, Ulysse Ellian, Colette Holter, Koen Bokhorst, Mark de Kuster, Joep Kramer, Jimmy van der Vliet & Michael ter Riet en onze fractieassistenten Kevin Franken & Mieke Boogers zich de komende jaren inzetten om onze stad nog veiliger en mooier te maken. Succes allemaal! Lees verder

 • Verklaring naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

  © Bart Buijs

  29 maart − Op donderdag 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad van Almere geïnstalleerd. In navolging van de installatie volgde de verklaringen naar aanleiding van de verkiezingen. Lees hier de verklaring van de Almeerse VVD door fractievoorzitter Hilde van Garderen. Lees verder

 • Koninklijke onderscheiding voor Ellentrees Müller

  28 maart − Ellentrees Müller is tijdens de laatste raadsvergadering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ellentrees zit sinds 2002 in de Almeerse gemeenteraad. Burgemeester Weerwind reikte deze Koninklijke onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning. Lees verder

 • Bedankt Ellentrees, Miranda, Irene & Jori

  27 maart − Tijdens de allerlaatste raadsvergadering van deze raadsperiode heeft de raad afscheid genomen van 23 oude gemeenteraadsleden. Bij de VVD nemen we afscheid van Ellentrees, Miranda, Irene en Jori. Ontzettend bedankt voor jullie inzet de afgelopen periode. Lees verder

 • Maak kennis met de nieuwe fractie

  24 maart − Aankomende donderdag vanaf 20:00 uur zullen alle nieuwe raadsleden in Almere worden geïnstalleerd tijdens een openbare vergadering in het stadhuis. Voor de Almeerse VVD gaan acht raadsleden en twee fractieassistenten aan de slag voor de toekomst van onze stad. Lees verder

 • VVD kiest voor doen: Ard van der Steur als informateur aan de slag

  22 maart − Woensdag 21 maart heeft de kiezer gesproken. De VVD is er trots op dat ze de grootste partij is geworden in Almere. In het belang van de stad hebben we gemeend er goed aan te doen om voortvarend te werk te gaan en we kunnen u melden dat we de eerste stappen al hebben gezet. Lees verder

 • Annemarie Jorritsma kiest voor de Almeerse VVD

  18 maart − Ook oud-burgemeester Annemarie Jorritsma kiest voor de Almeerse VVD. Jij toch ook? Kies voor doen. Stem 21 maart op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Geen coffeeshop in het Meridiaanpark

  18 maart − Afgelopen najaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders een “principe”-besluit genomen om een tijdelijke coffeeshop aan de Havenkom in het Meridiaanpark in Almere Buiten toe te staan. Lees verder

 • De Almeerse VVD tijdens de Samenloop voor Hoop

  18 maart − Zaterdag 18 en zondag 19 maart hebben onze kandidaten meegelopen met de Samenloop voor Hoop en geld opgehaald voor het KWF. Lees verder

 • Mark Rutte: kies voor de Almeerse VVD

  16 maart − Goed stemadvies van onze minister-president Mark Rutte aan alle Almeerders. Kies op 21 maart voor doen. Stem op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Hilde van Garderen: stem op de Almeerse VVD

  15 maart − Kies 21 maart voor doen. Stem op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Onderhoud in Almere? Doen!

  15 maart − Steeds meer Almeerders nemen het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Lees verder

 • Mark Pol: de Almeerse VVD? Doen!

  14 maart − Onze wethouder Mark Pol weet het zeker. Ook hij kiest voor doen. Jij toch ook? Stemmen op de Almeerse VVD? Doen! Stem 21 maart op de Almeerse VVD. Lees verder

 • De Floriade in Almere? Doen!

  12 maart − Wij zijn een voorstander van het organiseren van de Floriade. We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten als groene en duurzame stad met een sterke economie. Lees verder