Nieuws

 • Onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen

  29 mei − Donderdag 28 mei jl. werd er in de Raad van Almere gesproken over de Programmarekening 2019 en Perspectiefnota 2021. Tijdens deze algemene beschouwingen blikt de gemeenteraad terug op het afgelopen jaar en kijken wij naar de financiële situatie van onze gemeente in de toekomst. Lees verder

 • Maatregelen voor ondernemers

  08 april − Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. Lees verder

 • Informatie over het coronavirus

  31 maart − Het coronavirus heeft ons dagelijks leven al een aantal weken in zijn greep. Iedere dag merken we de enorme impact van het virus. Er wordt door heel veel mensen in Almere dag in dag uit ontzettend hard gewerkt om het virus te bestrijden. Lees verder

 • Coalitieakkoord Almere - Een frisse start

  06 februari − De nieuwe coalitie bestaat uit zes partijen met gezamenlijk 24 van de 45 raadszetels, te weten: VDD, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. Er komt één wethouder bij in het college, namelijk de Almeerse Froukje de Jonge. Zij was ook in de vorige raadsperiode wethouder van het CDA. Voor de rest van deze periode gaat het college dus door met zes in plaats van zeven wethouders. Lees verder

 • Voldoende klaslokalen in Almere Poort

  19 december − Goed onderwijs en voldoende lokalen voor onze Almeerse basisschoolleerlingen zijn belangrijk voor de VVD. Tijdens de laatste politieke markt was hierover een bespreking in de gemeenteraad van Almere. Lees verder

 • Verklaring situatie coalitie Almere

  14 november − ‘Liefde voor Almere’ is de titel van het in 2018 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een liefde die zich richt op onze mooie stad. En zo hoort het ook te zijn. Lees verder

 • Zorgen om aantal overvallen en straatroven in Almere

  31 oktober − Het aantal overvallen en straatroven in Almere is zorgwekkend de laatste tijd. Wat is hier precies aan de hand? Wat de Almeerse VVD betreft moet hier hard en daadkrachtig tegen worden opgetreden. Welke acties gaat de gemeenten en/of de politie ondernemen om dit te stoppen? Lees verder

 • Economische agenda biedt kansen voor Almere

  11 oktober − De economische agenda van Almere biedt kansen voor onze stad. Dankzij een aantal moties van de VVD is de agenda vooral gericht op banen. Wij zien kansen voor snelgroeiende innovatieve bedrijven, de energietransitie en ook banen op en rondom Lelystad Airport. Lees verder

 • Meer beleving in centrum Almere Buiten

  03 oktober − De afgelopen maanden gingen wij langs bij alle ondernemers is Almere Buiten om input op te halen voor het centrum van de toekomst. Wethouder Hilde van Garderen en raadslid Jimmy van der Vliet vertellen je meer over de plannen voor stadsvernieuwing in Almere Buiten. Lees verder

 • Duidelijkheid over gevolgen stikstofbesluit

  © Aniska Chhatta

  03 oktober − Almere gaat mogelijk op slot door het stikstofbesluit. Veel bouwprojecten worden daarom niet uitgevoerd. Wij willen snel duidelijkheid van het college hoe het zit met projecten in Almere. De antwoorden op onze schriftelijk vragen waren namelijk onvoldoende. Lees verder

 • Geen energiemonopolie erbij in de toekomst!

  26 september − Wij vinden het belangrijk dat Almeerders de keuzevrijdheid hebben hoe ze hun huis willen verwarmen. Dus geen energiemonopolie erbij in de toekomst. Lees de opinie van raadslid Colette Holter namens de Almeerse VVD in Almere Deze Week. Lees verder

 • Grote bezwaren tegen overname Amsterdamse afvalverwerker

  16 september − Uit berichtgeving kwam naar buiten dat het Amsterdamse stadsbestuur het zwaar noodlijdende Amsterdam Energiebedrijf (AEB) wil laten toetreden tot de Huisvuil Centrale Groep (HVC). De gemeente Almere is aandeelhouder van HVC. Voor de VVD-fractie is dit onacceptabel. Er is namelijk geen enkele reden om Almeerders met extra financiële risico’s op te zadelen. Lees verder

 • Sterke salafistische invloeden in Almere

  11 september − Uit onderzoek van NRC Handelsblad en Nieuwsuur blijkt dat in Almere toch sterke salafistische invloeden aanwezig zijn. Wat ons betreft moet het college duidelijk stelling nemen tegen het salafisme en nu concreet aangeven welke maatregelen genomen worden om antidemocratische en onverdraagzame boodschappen tegen te gaan. Lees verder

 • Effect stikstofnorm op Almeerse bouwplannen

  23 augustus − De VVD is van mening dat er vaart gemaakt moet worden om het woningtekort op te lossen en de woningbouwopgave van de stad te realiseren. Vertraging in het bouwen van woningen is zeer onwenselijk. We horen daarom graag van het college wat het effect zal zijn van de aangescherpte stikstofnormen op de huidige en toekomstige Almeerse bouwplannen. Lees verder

 • Handhaving Boerkaverbod in Almere

  © Pixabay

  07 augustus − Sinds 1 augustus 2019 is er een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De Almeerse VVD wil weten hoe de gemeente Almere hierop gaat handhaven. Het dragen van een boerka of nikab symboliseert immers onderdrukking. Lees verder

 • Algemene beschouwingen perspectiefnota 2019

  20 juni − Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond onder andere over het tekort aan woningen in onze stad, de financiële situatie van onze gemeente, de afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, georganiseerde criminaliteit en de tekorten op jeugdhulp en de WMO. Lees verder

 • Julius Lindenbergh nieuwe wethouder VVD

  29 mei − De Almeerse VVD is verheugd om te melden dat Julius Lindenbergh als kandidaat zal worden voorgedragen voor de vrijgekomen wethouderspost. Lees verder

 • Algemene beschouwingen jaarrekening 2018

  16 mei − Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond over onder andere het belang van een veilig Almere, de aandacht die de tekorten op Jeugdhulp en de WMO behoeven, de noodzakelijke aandacht voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en de positieve invloed van sport op de stad en haar inwoners. Lees verder

 • Haatzaaiende Almeerder

  © Pixabay

  15 mei − Uit de berichtgeving van onder andere Het Parool, blijkt dat in Almere een salafistisch instituut gevestigd is. Dit instituut heeft banden met het Cornelius Haga Lyceum, een school waarover de AIVD grote zorgen heeft geuit. Lees verder

 • Situatie TBS-kliniek Almere

  08 mei − De afgelopen dagen zijn allerlei berichten verschenen over de situatie in de TBS-kliniek Almere (Oostvaarderskliniek) naar aanleiding van de vreselijke moord op een 72-jarige man in Lelystad. Zo zou door de TBS-kliniek veelvuldig gebruikt worden gemaakt van uitzendkrachten, zou er een angstcultuur heersen en het toezicht onvoldoende zijn. Lees verder