• Aan de slag voor de toekomst van Almere

  Aan de slag voor de toekomst van Almere! Hoe we dat gaan doen? Lees verder

 • Uitbreiding Sterrenschool Het Universum

  17 juli − Almere groeit, dat is merkbaar en zichtbaar. Ook Nobelhorst, het dorp van Almere, is flink aan het groeien. Dit vraagt om meer voorzieningen en meer ruimte voor uitbreiding van basisschool Het Universum in de wijk. Lees verder

 • Schriftelijke vragen schietincidenten Almere

  08 juli − Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van vier recente schietincidenten in Almere. Lees verder

 • Reactie n.a.v. online berichtgeving

  17 juni − Via onze Facebookpagina werden wij attent gemaakt op een reactie van een voormalig lid en kandidaat, de heer R. Laken. Wij zijn erg geschrokken van de inhoud van dit bericht en distantiëren ons hiervan. De heer Laken is inmiddels geen lid van de Almeerse VVD. Lees hier onze volledige reactie. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over reclamezuil Pioneer

  08 juni − De reclamezuil op het voormalige terrein van Pioneer langs de A6 is in januari 2018 omgevallen na een stevige winterstorm. De zuil ligt er nog altijd en wordt door iedereen die over de A6 rijdt gezien. Een deel van de zuil ligt buiten het voormalig Pioneer-terrein. Wat ons betreft tijd om hier wat aan te doen. Lees verder

 • Wordt Almere gasloos?

  04 juni − Overal in Nederland wordt discussie gevoerd over het wel of niet overgaan naar alternatieven voor gas. De richtlijn uit Den Haag zegt dat alle woningen in Nederland in 2050 geen gas meer hebben. Dit geldt dan ook voor Almere. Dit betekent dat we gaan koken en onze huizen verwarmen met een ander energie product dan gas. Lees verder

 • Hilde van Garderen en Jaap Lodders wethouder in Almere

  31 mei − Hilde van Garderen en Jaap Lodders zijn door gemeenteraad van Almere benoemd tot wethouder. Naast Van Garderen en Lodders zijn Jerzy Soetekouw (PvdA), Tjeerd Herrema (PvdA), Maaike Veeningen (D66) Jan Hoek (GroenLinks) en Aldrik Dijkstra (ChristenUnie) benoemd tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Nieuwe fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter

  29 mei − De raadsleden en fractieassistenten van de Almeerse VVD hebben tijdens een fractievergadering unaniem gekozen voor Ulysse Ellian als fractievoorzitter en Colette Holter als vice-fractievoorzitter. Ellian volgt Hilde van Garderen op die donderdag wordt geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Almere. Lees verder

 • Coalitieakkoord Liefde voor Almere

  25 mei − Als coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie presenteren wij met trots ons akkoord voor de periode 2018-2022. Met liefde voor Almere gaan we aan de slag voor de toekomst van onze stad. Lees verder

 • Nieuwe coalitie in Almere

  23 mei − De afgelopen weken hebben VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onder leiding van formateur Ard van der Steur, onderhandeld over een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Afgelopen weekend zijn de partijen tot een (concept) akkoord gekomen. De planning is om tijdens de Politieke Marktvergadering van 31 mei a.s. de nieuwe wethouders aan de gemeenteraad voor te stellen en te installeren en het nieuwe akkoord op 7 juni in de plenaire zaal met de gemeenteraad te bespreken. Lees verder

 • Coalitie in gesprek met de stad

  22 april − Zaterdag 21 april ging de beoogde coalitie op twee verschillende locaties in gesprek met organisaties en inwoners. In de ochtend werden aan de hand van verschillende thema’s met organisaties uit de stad gesproken. Tijdens het middagprogramma kregen Almeerders de ruimte om bij de formerende partijen aan te schuiven. Lees verder

 • Beoogde coalitie wil gesprek aangaan met de stad

  11 april − Op woensdag 4 april hebben wij u kunnen berichten dat de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie formatiegesprekken zouden gaan starten met als doel tot een stabiele coalitie te komen. De afgelopen week hebben de partijen meerdere keren om de tafel gezeten, onder leiding van de heer Ard van der Steur. Lees verder

 • VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie starten formatie

  04 april − Op 22 maart is, op verzoek van de Almeerse VVD, de heer Ard van der Steur aan de slag gegaan als informateur. Als informateur begeleidt hij het proces richting de vorming van een coalitieakkoord en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Lees verder

 • Veiligheid topprioriteit

  © Bart Buijs

  30 maart − “Veiligheid in de stad is een onderwerp dat de VVD continu op de agenda heeft gezet en zal zetten”, zegt raadslid Ulysse Ellian in Almere DEZE WEEK. Het veiligheidsgevoel in onze stad blijft ook de komende jaren voor ons een aandachtspunt. Lees verder

 • Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

  30 maart − Gisteren werd de nieuwe gemeenteraad van Almere geïnstalleerd. Namens de Almeerse VVD zullen Hilde van Garderen, Ulysse Ellian, Colette Holter, Koen Bokhorst, Mark de Kuster, Joep Kramer, Jimmy van der Vliet & Michael ter Riet en onze fractieassistenten Kevin Franken & Mieke Boogers zich de komende jaren inzetten om onze stad nog veiliger en mooier te maken. Succes allemaal! Lees verder

 • Verklaring naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

  © Bart Buijs

  29 maart − Op donderdag 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad van Almere geïnstalleerd. In navolging van de installatie volgde de verklaringen naar aanleiding van de verkiezingen. Lees hier de verklaring van de Almeerse VVD door fractievoorzitter Hilde van Garderen. Lees verder

 • Koninklijke onderscheiding voor Ellentrees Müller

  28 maart − Ellentrees Müller is tijdens de laatste raadsvergadering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ellentrees zit sinds 2002 in de Almeerse gemeenteraad. Burgemeester Weerwind reikte deze Koninklijke onderscheiding uit namens Zijne Majesteit de Koning. Lees verder

 • Bedankt Ellentrees, Miranda, Irene & Jori

  27 maart − Tijdens de allerlaatste raadsvergadering van deze raadsperiode heeft de raad afscheid genomen van 23 oude gemeenteraadsleden. Bij de VVD nemen we afscheid van Ellentrees, Miranda, Irene en Jori. Ontzettend bedankt voor jullie inzet de afgelopen periode. Lees verder

 • Maak kennis met de nieuwe fractie

  24 maart − Aankomende donderdag vanaf 20:00 uur zullen alle nieuwe raadsleden in Almere worden geïnstalleerd tijdens een openbare vergadering in het stadhuis. Voor de Almeerse VVD gaan acht raadsleden en twee fractieassistenten aan de slag voor de toekomst van onze stad. Lees verder

 • VVD kiest voor doen: Ard van der Steur als informateur aan de slag

  22 maart − Woensdag 21 maart heeft de kiezer gesproken. De VVD is er trots op dat ze de grootste partij is geworden in Almere. In het belang van de stad hebben we gemeend er goed aan te doen om voortvarend te werk te gaan en we kunnen u melden dat we de eerste stappen al hebben gezet. Lees verder