• Kiezers bedankt!

  Ontzettend bedankt voor alle stemmen! Dankzij jouw steun zijn we de grootste partij geworden in Almere en gaan we direct aan de slag voor de toekomst van onze stad. Kiezers bedankt! Lees verder

 • Annemarie Jorritsma kiest voor de Almeerse VVD

  18 maart − Ook oud-burgemeester Annemarie Jorritsma kiest voor de Almeerse VVD. Jij toch ook? Kies voor doen. Stem 21 maart op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Geen coffeeshop in het Meridiaanpark

  18 maart − Afgelopen najaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders een “principe”-besluit genomen om een tijdelijke coffeeshop aan de Havenkom in het Meridiaanpark in Almere Buiten toe te staan. Lees verder

 • De Almeerse VVD tijdens de Samenloop voor Hoop

  18 maart − Zaterdag 18 en zondag 19 maart hebben onze kandidaten meegelopen met de Samenloop voor Hoop en geld opgehaald voor het KWF. Lees verder

 • Mark Rutte: kies voor de Almeerse VVD

  16 maart − Goed stemadvies van onze minister-president Mark Rutte aan alle Almeerders. Kies op 21 maart voor doen. Stem op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Hilde van Garderen: stem op de Almeerse VVD

  15 maart − Kies 21 maart voor doen. Stem op de Almeerse VVD. Lees verder

 • Onderhoud in Almere? Doen!

  15 maart − Steeds meer Almeerders nemen het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Lees verder

 • Mark Pol: de Almeerse VVD? Doen!

  14 maart − Onze wethouder Mark Pol weet het zeker. Ook hij kiest voor doen. Jij toch ook? Stemmen op de Almeerse VVD? Doen! Stem 21 maart op de Almeerse VVD. Lees verder

 • De Floriade in Almere? Doen!

  12 maart − Wij zijn een voorstander van het organiseren van de Floriade. We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten als groene en duurzame stad met een sterke economie. Lees verder

 • Kandidaat-raadsleden aan de slag tijdens NL Doet

  10 maart − Een aantal kandidaten van de Almeerse VVD hebben de handen uit de mouwen gestoken bij de archeologische vindplaats Zenit in Almere Buiten. In het kader van de landelijke actie NL Doet hebben de kandidaat-raadsleden geholpen bij het opknappen van de ontmoetingsplaats voor Almeerders in Almere Buiten. Voor de Almeerse VVD is vrijwilligerswerk ontzettend belangrijk, daarom ondersteunen wij een initiatief als NL Doet van harte. Lees verder

 • Stappen vooruit voor de Floriade en de Stadswijk

  08 maart − Dit is mijn laatste column in mijn rol als raadslid. Met pijn in mijn hart, maar met veel vertrouwen in de nieuwe groep mensen! Ik heb u een maand geleden via deze weg geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het concept ontwikkelingsplan voor de Floriade. De fractie kijkt met een positief gevoel terug op de door ons bereikte resultaten. Lees verder

 • Almere veilig? Doen!

  05 maart − Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. De extra inzet en middelen voor de verbetering van veiligheid de afgelopen jaren, hebben hun vruchten afgeworpen. Desondanks blijft aandacht voor het gevoel van veiligheid van inwoners hoogst noodzakelijk. Jezelf veilig voelen is immers ook een cruciale voorwaarde om jezelf vrij te voelen en te kunnen ontplooien. Lees verder

 • Meedoen in Almere? Doen!

  25 februari − Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Lees verder

 • Financiën op orde? Doen!

  24 februari − We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Tevens willen we dat inzichtelijk en transparant is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Lees verder

 • Toch subsidie voor de Almeerse scoutinggroepen

  24 februari − Geweldig nieuws! Mede dankzij onze schriftelijke vragen is besloten om de scoutinggroepen vanaf 2019 alsnog subsidie te verlenen. Door hun laagdrempeligheid bereiken de Almeerse scoutinggroepen ruim 500 Almeerse kinderen waaronder ook kinderen die, door verschillende oorzaken, extra aandacht nodig hebben. Ga zo door, scouting! Lees verder

 • Ruimte voor sport? Doen!

  23 februari − Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid, bevordert integratie, voorkomt schooluitval en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeente sport waar mogelijk faciliteert en toegankelijk maakt voor mensen met een beperking. Lees verder

 • Ondernemend Almere? Doen!

  21 februari − We profiteren allemaal van een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierbij onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de stad. Lees verder

 • Almere studentenstad? Doen!

  20 februari − Het aantal studenten in Almere groeit en onze stad begint al een échte studentenstad te worden. Een stad waar je goed kan studeren, waar veel kansen zijn op de arbeidsmarkt en waar je na het stappen veilig naar huis kan fietsen. Een studentenstad biedt niet alleen faciliteiten voor studenten maar voor alle Almeerders die van een levendige stad houden. Lees verder

 • Stemmen op de Almeerse VVD? Doen!

  19 februari − Wij staan voor een veilig Almere waar je prettig kan wonen en waar ondernemers de ruimte krijgen. We zijn trots op het schitterend stadscentrum, prachtige evenementen en in de woningbouw zijn we al jaren baanbrekend. Lees verder

 • Minister Cora van Nieuwenhuizen over haar bezoek in Almere

  17 februari − Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht deze week een bezoek aan Almere. Ze ging in gesprek met ondernemers over onze binnenstad en de veiligheid in de stad. Een ondernemend en veilig Almere? Doen! Lees verder