Nieuws

 • Bezoek aan de Floriade

  11 augustus − De Floriade Expo 2022 is volop in aanbouw. Daarom gingen wij vandaag met de boot naar het Preview Center voor een voorproefje van de expo en een rondleiding over het terrein. Lees verder

 • Leegstaande panden Wisselweg

  30 juli − Omroep Flevoland heeft verschillende beelden gemaakt van de leegstaande panden aan de Wisselweg. De leegstaande panden aan de Wisselweg zijn totaal vernield en vervallen... Lees verder

 • Verkeersveiligheid in Havenkom Almere Haven

  21 juli − De verkeerssituatie in de Havenkom van Almere Haven laat te wensen over. Ondernemers en buurtbewoners moeten zich ook in de Havenkom veilig kunnen voelen. Lees hier onze schriftelijke vragen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen negatieve berichtgeving Keolis

  08 juli − De Almeerse VVD is teleurgesteld dat Keolis in opspraak is geraakt. Wij zijn benieuwd wat dit voor effect heeft op het busvervoer in Almere. Keolis heeft namelijk een belangrijke rol in onze stad. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Preventief fouilleren op messen

  11 juni − Almeerders moeten veilig over straat kunnen lopen en jongeren veilig naar school kunnen gaan. De VVD dient daarom een motie in om als tijdelijke maatregel scholen en overlastgevende plekken aan te wijzen als gebieden waar preventief gefouilleerd mag worden. Lees verder

 • Doorgaan met de Floriade Expo 2022

  04 juni − Wij zijn altijd voorstander geweest van het organiseren van de Floriade. We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten, om meer werkgelegenheid te creëren en ons toerisme een flinke boost te geven. Wij blijven dus voorstander van de Floriade en we willen dat deze doorgaat in 2022. Lees verder

 • Geen Amsterdamse toestanden

  © Omroep Flevoland (Bron: ANP)

  04 juni − Na demonstraties in onder andere Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is er nu ook een demonstratie aangekondigd in Almere. De demonstratie in Amsterdam is op een dramatische wijze uit de hand gelopen en de demonstratie in Rotterdam is beëindigd door het openbaar gezag. Wij willen van het college - in het bijzonder de burgemeester - weten hoe de veiligheid en gezondheid van alle Almeerders gewaarborgd gaat worden. Lees verder

 • Onze inbreng tijdens de algemene beschouwingen

  29 mei − Donderdag 28 mei jl. werd er in de Raad van Almere gesproken over de Programmarekening 2019 en Perspectiefnota 2021. Tijdens deze algemene beschouwingen blikt de gemeenteraad terug op het afgelopen jaar en kijken wij naar de financiële situatie van onze gemeente in de toekomst. Lees verder

 • Maatregelen voor ondernemers

  08 april − Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. Lees verder

 • Informatie over het coronavirus

  31 maart − Het coronavirus heeft ons dagelijks leven al een aantal weken in zijn greep. Iedere dag merken we de enorme impact van het virus. Er wordt door heel veel mensen in Almere dag in dag uit ontzettend hard gewerkt om het virus te bestrijden. Lees verder

 • Coalitieakkoord Almere - Een frisse start

  06 februari − De nieuwe coalitie bestaat uit zes partijen met gezamenlijk 24 van de 45 raadszetels, te weten: VDD, D66, GroenLinks, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. Er komt één wethouder bij in het college, namelijk de Almeerse Froukje de Jonge. Zij was ook in de vorige raadsperiode wethouder van het CDA. Voor de rest van deze periode gaat het college dus door met zes in plaats van zeven wethouders. Lees verder

 • Voldoende klaslokalen in Almere Poort

  19 december − Goed onderwijs en voldoende lokalen voor onze Almeerse basisschoolleerlingen zijn belangrijk voor de VVD. Tijdens de laatste politieke markt was hierover een bespreking in de gemeenteraad van Almere. Lees verder

 • Verklaring situatie coalitie Almere

  14 november − ‘Liefde voor Almere’ is de titel van het in 2018 gesloten coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een liefde die zich richt op onze mooie stad. En zo hoort het ook te zijn. Lees verder

 • Zorgen om aantal overvallen en straatroven in Almere

  31 oktober − Het aantal overvallen en straatroven in Almere is zorgwekkend de laatste tijd. Wat is hier precies aan de hand? Wat de Almeerse VVD betreft moet hier hard en daadkrachtig tegen worden opgetreden. Welke acties gaat de gemeenten en/of de politie ondernemen om dit te stoppen? Lees verder

 • Economische agenda biedt kansen voor Almere

  11 oktober − De economische agenda van Almere biedt kansen voor onze stad. Dankzij een aantal moties van de VVD is de agenda vooral gericht op banen. Wij zien kansen voor snelgroeiende innovatieve bedrijven, de energietransitie en ook banen op en rondom Lelystad Airport. Lees verder

 • Meer beleving in centrum Almere Buiten

  03 oktober − De afgelopen maanden gingen wij langs bij alle ondernemers is Almere Buiten om input op te halen voor het centrum van de toekomst. Wethouder Hilde van Garderen en raadslid Jimmy van der Vliet vertellen je meer over de plannen voor stadsvernieuwing in Almere Buiten. Lees verder

 • Duidelijkheid over gevolgen stikstofbesluit

  © Aniska Chhatta

  03 oktober − Almere gaat mogelijk op slot door het stikstofbesluit. Veel bouwprojecten worden daarom niet uitgevoerd. Wij willen snel duidelijkheid van het college hoe het zit met projecten in Almere. De antwoorden op onze schriftelijk vragen waren namelijk onvoldoende. Lees verder

 • Geen energiemonopolie erbij in de toekomst!

  26 september − Wij vinden het belangrijk dat Almeerders de keuzevrijdheid hebben hoe ze hun huis willen verwarmen. Dus geen energiemonopolie erbij in de toekomst. Lees de opinie van raadslid Colette Holter namens de Almeerse VVD in Almere Deze Week. Lees verder

 • Grote bezwaren tegen overname Amsterdamse afvalverwerker

  16 september − Uit berichtgeving kwam naar buiten dat het Amsterdamse stadsbestuur het zwaar noodlijdende Amsterdam Energiebedrijf (AEB) wil laten toetreden tot de Huisvuil Centrale Groep (HVC). De gemeente Almere is aandeelhouder van HVC. Voor de VVD-fractie is dit onacceptabel. Er is namelijk geen enkele reden om Almeerders met extra financiële risico’s op te zadelen. Lees verder

 • Sterke salafistische invloeden in Almere

  11 september − Uit onderzoek van NRC Handelsblad en Nieuwsuur blijkt dat in Almere toch sterke salafistische invloeden aanwezig zijn. Wat ons betreft moet het college duidelijk stelling nemen tegen het salafisme en nu concreet aangeven welke maatregelen genomen worden om antidemocratische en onverdraagzame boodschappen tegen te gaan. Lees verder