Standpunten

 • Verkiezingsprogramma

  Almere 2018 - 2022

  De toekomst van Almere

  Lees meer
 • Wonen

  Goed en betaalbaar wonen

  Een stad waar er voldoende mogelijkheden zijn om door te kunnen stromen op de woningmarkt.

  Lees meer
 • Vervoer

  Goed vervoer van A naar B

  Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

  Lees meer
 • Inwoners

  Ruimte voor inwoners

  Wij streven naar meer zelfstandigheid van inwoners en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

  Lees meer
 • Ondernemers

  Ruimte voor ondernemers

  Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de stad.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Duurzaam ondernemen

  We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en verantwoordelijk om te gaan met het milieu.

  Lees meer
 • Floriade

  Een succesvol Floriade

  We zien veel kansen om Almere nog beter op de kaart te zetten als groene en duurzame stad met een sterke economie.

  Lees meer
 • Werk

  Met plezier naar je werk

  Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven.

  Lees meer
 • School

  Met plezier naar school

  Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.

  Lees meer
 • Studeren

  Almere studentenstad

  Het aantal studenten in Almere groeit en onze stad begint al een échte studentenstad te worden.

  Lees meer
 • Zorg

  Goede zorg voor iedereen

  Iedereen verdient goede zorg. We willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past.

  Lees meer
 • Sport

  Ruimte voor sport

  Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.

  Lees meer
 • Kunst en cultuur

  Kunst en cultuur

  Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.

  Lees meer
 • Nieuwkomers

  Nieuwkomers passen zich aan

  Wij verwachten dat nieuwkomers alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te integreren en te participeren.

  Lees meer
 • Veilig

  Een veilig gevoel

  Veilig in huis, op straat en in de bus.

  Lees meer
 • Criminelen

  Criminelen hard aanpakken

  We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft.

  Lees meer
 • Dienstbaar en digitaal

  Gemeente is bereikbaar

  We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en digitaal is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.

  Lees meer
 • Belasting

  Financiën op orde

  We zijn voor zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en ondernemingen.

  Lees meer