Sterke overheid in Almere.

Almere maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt.

►    Eigen initiatief. We streven naar wijken waar mensen om elkaar geven, op elkaar letten en de buurt netjes houden. Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk en het wijkbudget zien we daarbij als een steuntje in de rug. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we mee.
►    Participatie. Bij belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bouwplannen in een wijk, worden omwonenden vroeg en volledig betroken. Wie kent een buurt beter dan haar bewoners? Participatie betekent daarbij niet dat iedereen volledig zijn zin kan krijgen, maar dat een balans wordt gezocht en daarmee het beste plan. We hebben ook oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden.
►    De gemeente voor Almeerders. Bewoners en ondernemers worden snel en goed geholpen. Digitaal moeten Almeerders digitaal zaken kunnen regelen wanneer het hen uitkomt. Onze dienstverlening moet het hele jaar op orde zijn. Een situatie dat er in de zomer geen paspoorten aangevraagd kunnen worden, mag niet voorkomen.


Politiek die werkt
Mensen gaan in de politiek, omdat ze Almere beter willen maken. Over 90 procent zijn we het in de gemeenteraad eens. Iedereen wil veilige straten, nette plantsoenen en gescheiden busbanen. Wat opvalt zijn de onderwerpen waar we het niet allemaal over eens zijn. Het lijkt er daarom op dat politici altijd iets anders willen, maar in werkelijk gaat er juist dus veel goed. Wat wel beter kan is de onderlinge samenwerking en het voorkomen dat regeltjes ons in de weg zitten. Wij zetten ons ervoor in dat de politiek nog beter werkt voor Almere.
►    Gemeenteraad voorop. De gemeenteraad is de baas en moet dat ook laten zien. Of we nu oppositie zijn of coalitie, het is onze taak om de wethouders duidelijke kaders te geven en te controleren.
►    Hoofdzaken. De gemeenteraad neemt veel belangrijk besluiten voor de stad. Het is zaak dat we ons niet te laten afleiden door zaken waar de gemeente niet over gaat of door politieke spelletjes.
►    De wereld buiten Almere. Almere is best groot, maar ook weer niet zo groot dat we alles alleen doen. Uitdagingen als goede bereikbaarheid, werkgelegenheid en woningbouw doe je samen. Als we Almere samen met bijvoorbeeld de provincie Flevoland of Amsterdam beter kunnen maken, dan doen we dat.
►    Den Haag. Beslissingen in Den Haag hebben ook gevolgen voor Almere. Het grootste deel van het geld van de gemeente komt van de rijksoverheid. Zichtbaar zijn in Den Haag en onze belangen daar verdedigen is daarom belangrijk. Dat kan beter en moet beter.
►    MRA. Als Almere zijn we onderdeel va de Metropoolregio Amsterdam. Steeds meer beslissingen worden daar genomen. Als gemeenteraad moeten we dat niet zomaar goed vinden. De gemeenteraad geeft de opdrachten en controleert of het goed gaat.  


Almere heeft een degelijk financieel beleid
Geld is een middel en geen doel op zich. Het is echter wel een essentieel middel om de dingen te doen die belangrijk zijn voor Almere. Een goed overzicht van de financiën is daarom van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven moeten gedekt worden met structurele middelen, niet van incidentele meevallers. De financiële bijdrage uit het grondbedrijf zal de komende jaren sterk afnemen. Dit en het vooruitzicht van toenemende kosten van groot onderhoud in de stad, baart ons zorgen. Het is noodzakelijk om de komende jaren de reserves aan te blijven vullen om klaar te zijn voor grote uitgaven aan groot onderhoud in de nabije toekomst.
►    Geen verhoging belastingen. De woonlasten (zoals de OZB) worden maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.
►    Kostprijs. De gemeentelijke leges en tarieven moeten gebaseerd zijn op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt en we moeten niet allerlei extra kosten toerekenen aan tarieven. Zo willen wij dat kwijtscheldingen niet langer toegerekend worden aan de afvalstoffenheffing.
►    Risico’s beperken. We blijven er aan werken om risico’s sneller en beter in beeld te brengen. Goed nadenken voor je een beslissing neemt is belangrijk. Eerst nadenken wat er mis kan gaan en wat het oplevert. En als gemeente zullen we niet als enige partij in een risicodragende constructie stappen. Op basis van de risicoanalyses zullen we reserves moeten realiseren om te vermijden dat bij tegenvallers bezuinigd moet worden.
►    Almere blijft mooi. Veel wijken en gebouwen, zoals scholen, zijn ongeveer even oud. De komende jaren moet er daardoor ineens veel gebeuren in de stad om Almere mooi en netjes te houden. We gaan daarom een plan opstellen om dat groot onderhoud op tijd te doen en te kunnen betalen.