Leren in Almere.

Alle Almeerse kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het tekort aan leraren is een ernstig zorgpunt en dat moet anders. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting. Almere als snelgroeiende stad heeft altijd al de uitdaging gehad dat in nieuwe wijken het aantal leerlingen sterk toeneemt en daarvoor scholen gerealiseerd moeten worden, die later langzaam leeglopen. De gemeente moet hier samen met de schoolbesturen een duidelijke visie op ontwikkelen. Wij zijn van mening dat openbaar onderwijs in Almere de basis moet zijn en voor elk kind goed bereikbaar.

►    Meer leraren. Voldoende en goede leraren voor de klas is de verantwoordelijkheid van de scholen, maar een probleem als het lerarentekort raakt onze stad en onze kinderen. Wij willen investeren in de begeleiding van zij-instromers zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot goede leerkrachten.
►    Schoolgebouwen. Veel scholen in Almere zijn ongeveer even oud en zijn daardoor op hetzelfde moment aan groot onderhoud toe. Hiervoor moet een slim plan komen, zodat onze kinderen niet in een gammel gebouw hoeven te zitten en scholen tijdig aangepakt worden.
►    Almere studentenstad. Het mbo- en hbo onderwijs in Almere heeft de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Om dat vast te houden, is het zorgen voor voldoende studentenwoningen belangrijk. Studenten zorgen daarbij in ons stadscentrum voor levendigheid en omzet. De studentenverenigingen zullen we, net als de schoolbesturen en bedrijfsleven, zien als gesprekspartner.
►    Met diploma van school. School verlaten zonder diploma is een valse start en kan je leven lang in de weg zitten. Allerlei sociale regelingen zijn onvoldoende gebleken om dit probleem te verhelpen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat projecten zoals Playing for Success ruim baan krijgen om te voorkomen dat kinderen voortijdig van school gaan.