Wonen in Almere.

Almere was de plek waar iedereen een passende plek kon vinden om te wonen. Een eigen woning kopen geeft trots en zekerheid en dat kon voor velen. Het gevolg was dat minder Almeerders waren aangewezen op sociale huur en dat de wachtlijsten relatief kort waren. Nu de prijzen van woningen steeds maar doorstijgen, dreigt Almere niet meer een plek voor alle Almeerders te zijn. Voor hardwerkende Almeerders is een woning buiten bereik aan het worden. Jonge Almeerders zijn gedwongen langer bij hun ouders te blijven wonen en oudere Almeerders kunnen hun eengezinswoning niet achterlaten voor een kleinere en aangepaste woning. We kunnen toch niet laten gebeuren dat Almeerders onze mooie stad ongewild moeten verlaten?

►    Bouwen. We gaan meer woningen bouwen. Hierbij kiezen wij voor een divers woningaanbod, voor studenten, voor starters, voor gezinnen, voor eenpersoonshuishoudens en voor ouderen. De doorstroming komt daardoor op gang. We willen dat Almeerders wonen zoals ze willen en niet zoals ze moeten.
►    Identiteit. De identiteit van onze wijken blijven we koesteren. Poort is stedelijk, Hout is ruim en Haven heeft een dorpskarakter. Dat houden we zo. Bij keuzes voor extra woningen in bestaande wijken is de insteek dat het unieke karakter van Almere behouden blijft.
►    Versterken centra van de stadsdelen. De centra maken ons tot een volwaardige stad. Door flink te bouwen in met name het centrum van Stad, maar ook in Haven en Buiten, ontstaan bruisende gebieden waar het heerlijk wonen is. De diversiteit aan woningen wordt daarmee nog verder vergroot.
►    Oog voor ruimte. Ruimte is en blijft het kenmerk van Almere. Ook in nieuwe wijken kiezen we voor ruimte voor groen, zorgen we dat kinderen heerlijk buiten kunnen spelen en dat bewoners hun auto kwijt kunnen.
►    Mobiliteit. In Almere kom je overal makkelijk, maar de centra zijn wel een uitdaging. Tot aan de centra is het makkelijk fietsen of rijden, maar in de centra is het ineens rommelig en onduidelijk. Er moet een plan komen hoe dit beter kan.
►    Nette wijken. Veel wijken in Almere worden wat ouder en beginnen er rommelig en gedateerd uit te zien. Om de kwaliteiten van Almere vast te houden is het daarom nodig om wijken en buurten op te knappen en er weer uit te laten zien als nieuw. Hierbij pakken we de wegen en het groen duurzaam aan en overleggen we met de inwoners over andere gewenste aanpassingen.
►    Echte natuur. De natuur in Almere wordt hoog gewaardeerd. Voor iedere Almeerder is natuur vlakbij, met parken tussen de wijken en bossen en water tussen de stadsdelen. De natuur biedt ruimte en openheid voor ontspanning en koeling van de stad. Deze kwaliteit moet behouden blijven.

Groei van Almere
De komende 10 jaar gaan we ongeveer 25.000 woningen bouwen in onder andere nieuwe wijken in Poort, Nobelhorst en in Almere Stadshart. Daarna is Pampus als laatste stadsdeel aan de beurt. Hoe ziet Almere er dan uit? De komende jaren zullen we belangrijke besluiten moeten nemen over de ontwikkeling van Almere Pampus. Met 25.000 woningen wordt Pampus een groot nieuw stadsdeel, die wat ons betreft echt iets moet toevoegen aan onze stad.
►    Wonen in Pampus. Gezien de omvang is variatie in bouw noodzakelijk. Dichte bebouwing rond de stations is prima, maar er moet zeker plek zijn voor het typisch Almeerse ruimtelijk wonen.
►    Benut het water. Vreemd genoeg is Almere met de rug naar het water gebouwd. Dat is zonde, want op de plekken waar we het water wel omarmen, zoals de Havenkom, Noorderplassen en de stranden, ontstaat meteen iets moois. Het water moet meer onderdeel zijn van de stad zodat we er kunnen recreëren aan en op het water. We gaan het Weerwater nog meer omarmen en in Pampus zullen we het water wel optimaal benutten.
►    Almeerse wadden. De Markerwadden zijn een doorslaand succes. Deze prachtige eilandenstructuur wordt langs de kust van Almere doorgetrokken zodat Almere er een uniek natuurgebied bij krijgt.
►    Werken in Pampus. Pampus wordt de eerste halte vanaf Amsterdam. Een ideale plek om een vernieuwend en hoogwaardig woon/werkklimaat te realiseren.
►    IJmeerverbinding. Als Pampus wordt gebouwd loopt het verkeer op de A6, Hogering en in Almere Poort helemaal vast. De IJmeerverbinding naar Amsterdam is daarom een harde voorwaarde voor Pampus. Naast een metro wordt het ook een autoverbinding, anders wordt het alsnog een chaos op de Almeerse wegen.
►    Oosterwold. Oosterwold is een unieke plek. Het totale gebied is zo groot dat variatie nodig is om te voorkomen dat het eenzijdig wordt. De gewenste variatie en het woningtekort vraagt dat het tweede deel van Oosterwold meer verdicht wordt.


Verstandig duurzaam
Almere heeft een duurzame identiteit, we zijn de groenste stad van Nederland. We hebben al veel gasloze huizen en gebouwen en op het Floriade terrein en in Oosterwold worden duurzame woonwijken gerealiseerd. Ons hoger- en beroepsonderwijs kiest nadrukkelijk voor een duurzaam profiel in haar opleidingen. We zijn trots op die identiteit, maar we moeten verder verduurzamen. De omslag moet echter wel op een betaalbare en behapbare manier voor onze inwoners en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft Almere prettig om te wonen.
►    Duurzame energie. Zonnevelden en windmolens wekken duurzame energie op, maar kosten ook ruimte. In Flevoland wordt al heel veel duurzame energie opgewekt en Almere is een woon- en werkstad. Als we moeten kiezen dan kiezen we in Almere voor woningen en banen.
►    Gasloos. Almere Haven en Buiten moeten nog van het gas af. Dat is niet eenvoudig en veel mogelijke technieken zijn nog in ontwikkeling, zoals waterstof en aardwarmte. Het is daarom belangrijk om op een verstandige en niet overhaaste manier naar een gasloos Almere toe te werken. Het beperken van kosten en het behouden van gemak voor Almeerders staat daarbij voorop.
►    Monopolie warmtenet. Almere Stad en Poort hebben nu een warmtenet en dat werkt goed. Maar warmte kan maar bij één provider worden ingekocht en de kosten zijn relatief hoog. Wij vinden het belangrijk dat Almeerders zelf kunnen kiezen. Dus als Almere Buiten en Haven overstappen op een warmtenet en nieuwe stadsdelen een warmtenet krijgen moet er iets te kiezen zijn.
►    Elektrisch rijden. We zien dat steeds meer Almeerders kiezen voor een elektrische auto. We maken het daarom makkelijk om een elektrische laadpaal aan te vragen, zodat Almeerders over kunnen stappen op een elektrische auto als ze dat willen.
►    Kansen voor economie. De duurzame identiteit die we hebben dankzij het onderwijs, Floriade en Oosterwold benutten we om bedrijven aan te trekken die circulariteit en de energietransitie vormgeven.