Samen leven in Almere.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die makkelijk en dichtbij wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Maar we zien dat zorg vastzit in systemen en dat het soms lijkt of we meer bezig zijn met de administratie dan met de zorg zelf. Dat moeten we met z’n allen beter kunnen doen.

►    Toegankelijke zorg. Zorg moet betaalbaar blijven. Daarom blijven we samen met de zorgpartners in de stad kritisch kijken of de hulp die we geven passend is. Zorg die niet helpt is vervelend voor de ontvanger en zonde van het geld.
►    Keuzevrijheid. We vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen waar en welke hulp zij willen afnemen. Het integraal persoonsgebonden budget (pgb) zorgt voor die vrijheid.
►    Kwaliteit. De gemeente moet het aantal zorgaanbieders voor WMO waar mee zij werkt beperken. Zo krijgen we het nodige overzicht en kunnen we gaan sturen op de kwaliteit van de zorg.
►    Eigen bijdrage. Als je bijdraagt aan de WMO- hulp die je ontvangt, wordt het van jezelf. Je wordt een eigenaar, een klant. Ondanks dat het niet om grote bedragen gaat, ontstaat er dan ruimte om de zorg verder te verbeteren.
►    GGZ. De GGZ gaat meer in de wijken zelf georganiseerd worden en dat steunen wij. Het is daarbij belangrijk dat we voor de wijkbewoners een terugvaloptie realiseren waar zij met vragen en zorgen terecht kunnen.
►    Trots op mantelzorgers. We zorgen voor een centrale plek is waar zij terecht kunnen en zorgen voor steun en een rustmoment.

Zorg voor onze kinderen
Almere is een kindvriendelijke gemeente en daar zijn we trots op. Hier kunnen kinderen veilig en prettig opgroeien en hun talenten ontwikkelen. Wanneer het opgroeien even niet zo makkelijk gaat en er zorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst dichtbij huis en zonder onnodig etiketten te plakken: niet iedereen die uniek is, heeft hulp nodig. We zijn er van overtuigd dat we onze jeugdzorg beter maken door er voor te zorgen dat onze professionals zich kunnen richten op hun werk en niet onnodig bezig hoeven te zijn met eindeloze administratieve handelingen.
►    Wachtlijsten. Lang wachten op jeugdzorg maakt een oplossing natuurlijk alleen maar lastiger. We gaan de wachtlijsten daarom scheiden in lichte en zwaardere zorg. Kinderen die acute hulp nodig hebben worden meteen geholpen, maar voor minder dringende hulp is wat langer wachten een optie.
►    Simpeler. Voor een efficiëntere jeugdzorg komt een proef waarbij we de administratie van jeugdhulp sterk vereenvoudigen. Dat kost namelijk veel tijd en moeite. Het aantal categorieën van hulp waarin jeugdhulpinstellingen moet verantwoorden wordt drastisch teruggebracht. Verder zien we meer in het afspraken over het aantal zorguren voor een bepaald aantal kinderen voor een vastgesteld bedrag. Het is aan de instelling om de kinderen passende zorg te bieden, wij vertrouwen op de professionaliteit van de instelling.
►    Voorkomen is beter. Problemen voor zijn voorkomt dat kinderen zware hulp nodig hebben. Kinderen en gezinnen met problemen helpen we daarom snel en we wachten niet tot het mis gaat. Helpen doe je samen en daarom kunnen familie, vrienden, scholen, huisartsen en sportverenigingen een grote steun zijn.
►    Mentaal gezond. Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid, juist voor onze kinderen, extra benadrukt. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen we veel problemen voorkomen.


In Almere doet iedereen mee
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar dat is niet altijd even makkelijk in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen onze vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan. Er zijn in Almere veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en meedoen in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
►    Iedereen is gelijk. Bij de inburgering besteden we aandacht aan belangrijke grondrechten in Nederland als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en de vrijheid van godsdienst. Daarnaast is aandacht voor LHBTI+ rechten en antisemitisme noodzakelijk.
►    Iedereen spreekt Nederlands. Nederlands spreken is cruciaal om je thuis te voelen in een land en succesvol te integreren. We zorgen voor betaalbare cursussen bij erkende taalscholen om onze taal te leren en laaggeletterdheid in onze stad tegen te gaan. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt of bewust niet meewerkt volgen boetes.
►    Integratie. We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur of omdat ze onze democratische waarden ondermijnen.
►    Asielzoekers & AZC. We waren en zijn nog altijd tegen de uitbreiding van het AZC. De huidige omvang van 800 opvangplaatsen is wat ons betreft voldoende. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Almere geen plaats. Nog altijd verdwijnen tientallen asielzoekers uit het zicht. Dat aantal moet omlaag.