Veilig in Almere.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in Almere en dat we overlast zo veel mogelijk beperken. Overlast van hangjongeren en afvaldumpingen zorgen dat Almere minder prettig voelt. Wij willen Almere veilig en schoon houden. Momenteel worden er tien keer zoveel overlast-meldingen bij handhaving gedaan, dan tien jaar geleden het geval was. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de handhavingscapaciteit van de gemeente en capaciteit van de politie niet is toegenomen sinds 2013 en dat terwijl Almere doorgroeit, dat kan dus niet.

►    Capaciteit boa’s verhogen. Almere blijft groeien en de capaciteit van handhaving loopt ernstig achter op andere grote steden. Ter vergelijking Amsterdam heeft 550 boa’s en wij maar 40. Als gemeente gaan we zelf over het aantal boa’s, die gaan wij dus verhogen.
►    Goed uitgeruste handhavers. Onze handhavers verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Om hun veiligheid en die van onze inwoners en hulpdiensten in de stad te vergroten, vinden wij voor onze boa’s peperspray, handboeien en bodycams noodzakelijk.
►    Cameratoezicht. Dit is effectief gebleken in Almere. We stellen voldoende middelen beschikbaar om het hoogwaardig niveau van het cameratoezicht te waarborgen.
►    Siervuurwerk. Landelijk is er een verbod op knal- en pijlvuurwerk. Wat we willen behouden is dat inwoners in Almere op een normale manier kunnen genieten van de jaarwisseling en siervuurwerk afsteken.

Aanpak criminaliteit
Almere is een jonge en snelgroeiende stad, waarbij de criminaliteit ook blijft groeien. Het is van belang dat we onze relatief veilige stad, ook zo houden in de toekomst. Er zijn verschillende manieren om criminaliteit aan te pakken en deze willen wij zo veel mogelijk inzetten.
►    Aandacht voor georganiseerde criminaliteit. Ons Initiatiefvoorstel Ondermijning zorgt voor maatregelen om dat in Almere moeilijker te maken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.
►    Veilig op straat. Door zichtbare wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering, drugsdealen en straatintimidatie tegen.
►    Patseraanpak invoeren. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. Daarbij zetten we in op patseraanpak, waarbij criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.
►    Jeugdcriminaliteit. Criminaliteit door jongeren wordt harder. Zo nemen de incidenten met wapens toe en zijn daders steeds jonger. Dit is heel vervelend voor iedereen en rampzalig voor de toekomst van de jongeren zelf. Door samenwerking met scholen, jeugdwerkers en ouders willen we dit voorkomen. Daarbij is het belangrijk dat we diegene die deze jongeren verleid het verkeerde pad op te gaan, aan pakken. 
►    Burgemeester. De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Almere veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het preventief fouilleren om wapens van de straat te krijgen, opleggen van een gebiedsverbod en tijdelijk cameratoezicht.
►    Digitale criminaliteit. Slachtoffer van digitale fraude zijn is net zo erg als diefstal. Het is van belang om hier dezelfde prioriteit aan te geven. Om te voorkomen dat de criminaliteit zich kan verplaatsen zetten wij in op digitale wijkagenten, het cyberteam van de politie en goede voorlichting voor onze inwoners over cybercrime.
►    Aangifte. Alle inwoners moeten altijd aangifte kunnen doen. De politie neemt mogelijke aangiftes serieus en luistert naar personen die aangifte wensen te doen. Aangifte doen kan op het bureau, digitaal en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.
►    Radicalisme bestrijden. Het voorkomen en bestrijden van radicalisering en jihadisme vereist continue alertheid en samenwerking tussen de gemeente, politie, ouders en moskeeën. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams kunnen haatzaaien en uitingen doen, die in strijd zijn met onze fundamentele vrijheden.