Economie in Almere.

Almere heeft alle voorwaarden om een economische motor te worden voor Nederland. We hebben goed onderwijs, waaronder twee hogescholen en enthousiaste ondernemers. We liggen centraal in Nederland en zijn goed bereikbaar voor verkeer over de weg en met de trein. Als straks de IJmeerverbinding en Pampus gerealiseerd zijn is de economische waarde van Almere niet meer te ontkennen. Wij weten het, nu de rest nog. Dit gaan we doen om de potentie van Almere waar te maken.

►    Bedrijfsleven. Het mkb is van vitaal belang voor de Almeerse economie. De mkb is de grootste economische groeifactor van onze gemeente. Daarom omarmen we onze mkb’ers.
►    Lokaal. De gemeente geeft opdrachten zoveel als mogelijk aan lokale ondernemers. Prijs en kwaliteit moeten natuurlijk wel goed zijn, anders is het gewoon een subsidie.
►    Onderhoud bedrijventerreinen. Onze bedrijventerreinen raken op leeftijd en hebben aandacht nodig. We richten een speciaal fonds op om met de bedrijven de bedrijventerreinen aantrekkelijker en sterker te maken. We gaan samen met de bedrijven bepalen welke identiteit de verschillende bedrijventerreinen nodig hebben om ook in de toekomst relevant te zijn.
►    Datacentra. Bij ons is altijd ruimte voor kansen die de economische ontwikkeling van Almere versterken. Het moet wel duidelijk zijn dat de komst van een datacenter de inwoners en ondernemers van Almere wat oplevert. Datacenters kunnen daarom alleen als er banen voor Almere bij komen, het Almeerse onderwijs meeprofiteert in opleidingen of stages en als de datacentra op een aantrekkelijke manier aangelegd worden, geen dozenpark dus.
►    Start-ups. Jonge bedrijven horen bij een jonge stad als Almere. De start-ups zijn de werkgevers van de toekomst en vragen speciale aandacht. De verbinding tussen bedrijven onderling, het hoger onderwijs en fijn wonen voor jonge medewerkers zijn essentieel. Juist in Almere Centrum en in Pampus gaan we die voorwaarden creëren.

Enthousiasme ondernemers
Almere heeft veel enthousiaste ondernemers. Gelukkig zien we dat na de Coronacrisis in Almere de economie weer goed aantrekt. Wij zullen onze ondernemers steunen door vrijheid en ruimte te geven. Zo dragen wij samen met onze ondernemers bij aan een bloeiende economie en banen voor onze inwoners.
►    Steun. Almeerse ondernemers merken nog de nasleep van de coronacrisis. De gemeente biedt binnen haar mogelijkheden steun, ruimte om te kunnen ondernemen en maatwerk om goed uit deze crisis te komen.
►    Betrokkenheid. We betrekken ondernemers en hun plannen meer bij het ontwikkelen van onze stad. Dit kan de gemeente niet alleen doen, we moeten het samen doen.
►    Duidelijk overheid. Geen onnodige regels en vergunningen en een gemeente die denkt in mogelijkheden in plaats van problemen. Voor ondernemers is er één aanspreekpunt, zodat de ondernemers echt geholpen gaan worden. 

Bruisende centra in Almere
Onze centra zijn uitgegroeid tot gezellige publiekstrekkers. Het is toch prachtig om op een mooie dag de terrassen op de Grote Markt en de Havenkom vol te zien en al die winkelende mensen te zien in de centra. Onze centra zijn het kloppend hart van onze stad daarom moeten die goed bereikbaar zijn, er knap uitzien, veilig zijn en iedere dag tot leven komen. Het online winkelen vraagt wel een andere manier van denken om de centra sterk te houden. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het vernieuwen van de centra van Haven en Buiten en we mogen nu zeker niet verslappen, want we zijn op de goede weg.
►    Wonen in de centra. We zorgen voor levendige centra met volop bezoekers door veel woningen te bouwen in de centra zelf. Heerlijk wonen voor bijvoorbeeld jonge Almeerders en klanten voor onze ondernemers. De studentencampus in Stad is een mooi voorbeeld.
►    Bereikbaar. In Almere kom je overal makkelijk, maar de centra zijn toch een uitdaging. Vooral met de fiets is het rommelig en ontbreken doorlopende fietspaden en duidelijke routes. Dat willen we aanpakken. Dankzij de goede bereikbaarheid met de auto weten ook vele niet-Almeerders onze centra te vinden, daarom is snelle bereikbaarheid met de auto en makkelijk parkeren essentieel.
►    Centrummanagement. De gemeente doet veel in de centra, maar dat gebeurt door veel verschillende loketjes. Het is daardoor voor ondernemers vaak lastig om het juiste poppetje te vinden en er wordt langs elkaar heen gewerkt. Voor Almere Centrum komt daarom één centrummanagement met daarin de gemeente en ondernemers. Als centrummanagement in Stad een succes wordt, dan gaan we dat ook in Buiten en Haven doen.
►    Poort en Pampus. Het realiseren van een centrum in Poort is niet gelukt. In Poort zijn wel her en der leuke restaurantjes en winkeltjes te vinden, maar het is te versnipperd en dat is zonde voor de Poortenaren. Bij het afbouwen van Poort aan de zuidkant van het spoor en de ontwikkeling van Pampus gaan we dat repareren. Poort verdient het om te stralen en te bruisen van gezelligheid.

Werken in Almere
Wij willen dat zoveel mogelijk Almeerders aan het werk kunnen. Maar meer Almeerders werken, dan dat er banen zijn in Almere. Er zijn daarom meer banen nodig, zodat in eigen stad gewerkt kan worden. Wanneer je door omstandigheden hulp nodig hebt, bieden we dat, zodat Almeerders weer snel op eigen benen kunnen staan.
►    Door vernieuwde bedrijventerreinen, ruimte om te groeien en goede infrastructuur stimuleert de gemeente het vestigingsbeleid en de groei van banen.
►    Werk door bij- en omscholing. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons op iemands talenten en mogelijkheden en hoe dit aansluit op de ontwikkelende arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.
►    Werken loont. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je meer geld aan overhoudt. Regels zitten dat nu in de weg en die gaan we afschaffen. Het Woonlastenfonds is daar een voorbeeld van.
►    Tegenprestatie. Wie werkloos wordt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij daar iets voor terug. Iemand wordt daardoor uitgedaagd en helpt de stad.