Thuis in Almere.

Met veel plezier wonen, werken en ondernemen nu ruim 215.000 inwoners in Almere. We voelen ons thuis is Almere, want Almere is een prachtige stad en dat willen we zo houden. Almere is bijzonder:

Lees hier het verkiezingsprogramma THUIS IN ALMERE 2022-2026


·

 • Ruimte. Onze wijken zijn allemaal anders en het huizenaanbod is gevarieerd. De wijken zijn ruim opgezet en heel Almere is gemakkelijk bereikbaar. Er is ruimte om huizen te bouwen.
 • Natuur. Almere heeft mooie parken en natuur is dichtbij voor iedereen. Pareltjes als het Kromslootpark, de Lepelaarplassen, het Cirkelbos, het Weerwater zijn er slechts een paar.
 • Duurzaam. We zijn er trots op de groenste stad van Nederland te zijn en pakken de opgaven voor het klimaat aan door stap voor stap te werken aan de energie- en warmtetransitie en door duurzame en toekomstbestendige woonwijken te realiseren.
 • Veilig. In Almere is het gevoel van onveiligheid gedaald, we voelen ons hier ten opzichte van andere grote steden relatief veilig. Dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis, is cruciaal om fijn te kunnen wonen.
 • Innovatief. Almere is nog steeds een jonge stad waar we het net even anders dan in andere steden doen. Pionieren is ons niet vreemd, we zijn bereid om te experimenteren en nieuwe wegen te bewandelen.
 • Toekomstgericht. Almere is een stad met potentie voor meer. Want hier is nog ruimte voor ontwikkeling om te wonen, werken en recreëren. Almere is er voor inwoners en ondernemers die keuzes durven te maken en optimistisch naar de toekomst kijken.

1. De basis op orde

Om Almere fijn te houden, is het van belang dat we investeren in de basistaken van onze gemeente. We willen dat onze straten,parken en speelpleinen er netjes en goed onderhouden bij liggen. Dat er voldoende leerkrachten voor de klas staan in het basisonderwijs. We zorgen ervoor dat we afvaldumpingen tegengaan en onze handhaving op orde is. Dat we de stad veilig houden met meer politie op straat. Dat onze ondernemers ruimte houden om te ondernemen. We moeten focus houden op dat waar het echt over gaat voor onze inwoners: een fijne, schone en veilige leefomgeving. Wat gaan wij daar voor doen?

 • Capaciteit handhaving uitbreiden. We gaan als gemeente meer boa’s inzetten en deze beter uitrusten zodat zij overlast in de stad kunnen aanpakken.
 • Groot onderhoud regelen. We moeten er voor zorgen dat we klaar zijn om alle wijken, buurten en gebouwen die van de gemeente zijn, op tijd te kunnen renoveren en moderniseren zodat verloedering tegengegaan wordt.
 • Verstandig verduurzamen. In realistische stappen en haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners maken we Almere steeds duurzamer.
 • Aanpak lerarentekort. Het is heel belangrijk dat er voor onze kinderen voldoende en goede onderwijzers zijn. Als gemeente gaan we hier een bijdrage aan leveren door te investeren in de begeleiding van nieuwe leraren en zij-instromers.

2. De stad groeit

De komende jaren gaan we Almere flink uitbreiden met duizenden woningen. Zo leveren wij een bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort. Duizenden woningen worden gerealiseerd in onder andere nieuwe wijken in Poort, Nobelhorst en in Almere Stadshart. Hierbij is het belangrijk de unieke kwaliteiten van onze stad te behouden. Wij zullen inzetten op gevarieerde ruime wijken, bereikbaarheid, natuur dichtbij en het meegroeien van voorzieningen in hetzelfde tempo. Voor verdere groei is de ontwikkeling van Almere Pampus en de aanleg van een IJmeerverbinding met Amsterdam essentieel.Het gaat dan om meer dan 25.000 woningen. De komende jaren zullen we hier voor belangrijke besluiten nemen. Wij zien Pampus als een ideale plek om een vernieuwend en hoogwaardig woon- en werkklimaat te realiseren. Wat gaan wij daar voor doen?

 • Bouwen, bouwen, bouwen. Op een bedachtzame manier bouwen we verder voor studenten, starters, gezinnen en ouderen.
 • Zorgen dat groei meer is dan woningen. Doorgroei van Almere is meer dan het realiseren van woningen. Meer Almere betekent ook de noodzaak van meer banen, meer politie, meer parken en meer voorzieningen.
 • Realisatie Almere Pampus. Almere kan een grote bijdrage aan het oplossen van het woningtekort maar wij willen het unieke van Almere behouden en voor verdere groei is een nieuw stadsdeel op een nieuwe plek daarom noodzakelijk. 

De komende jaren zal de Almeerse VVD aan de slag gaan om te zorgen dat Almere ons thuis blijft. We kijken met optimisme naar de toekomst van onze doorgroeiende stad en zullen er alles aan doen om Almere een fijne, schone en veilige stad te houden.