Wantoestand rondom station Almere Centrum moet stoppen

Voor de Almeerse VVD is het volstrekt onaanvaardbaar dat burgers zich niet veilig voelen rondom het station Almere Centrum. Een station waar tienduizenden burgers dagelijks gebruik van maken. Wij hebben eerder uitvoerig aandacht gevraagd voor de veiligheid op en rondom dit station, waaronder ook het ernaast gelegen Festivalplein. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze wantoestand moet namelijk écht zo snel mogelijk stoppen.

Op lange termijn gaat het stationsgebied op de schop. Op korte termijn dienen echter maatregelen te worden genomen waardoor de veiligheidssituatie rondom het station verbetert. Nu de situatie kennelijk al jaren niet verbetert, wensen wij op de kortst mogelijke termijn van het college te vernemen hoe de veiligheidssituatie rondom het station verbeterd gaat worden. Dit is al helemaal belangrijk nu gemeente en politie onduidelijke reacties geven over het probleem. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.