Schriftelijke vragen over subsidie scoutinggroepen Almere

De subsidie voor de Almeerse scoutinggroepen zal vanaf 2019 worden stopgezet. Het college kiest ervoor om het geld in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan de preventie van jeugdhulp. Maar de activiteiten van de scouting leveren toch die bijdrage aan de preventie van jeugdhulp? Zie hieronder onder schriftelijke vragen aan het college.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Klopt het dat de subsidie voor alle Almeerse scoutinggroepen vanaf 2019 wordt stopgezet?

2. Waarom kiest u ervoor om de beschikbare middelen in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan de preventie van jeugdhulp?

3. Waarom beschouwt u de scoutinggroepen niet als (belangrijk) onderdeel van de preventie van jeugdhulp?


Toelichting

Het is de VVD-fractie ter kennis gekomen dat de subsidie voor de Almeerse scoutinggroepen vanaf 2019 wordt stopgezet. De reden hiervoor zou zijn dat de daarvoor beschikbare middelen vanaf 2019 worden aangewend voor activiteiten die bijdragen aan de preventie van jeugdhulp. De VVD-fractie vraagt zich af waarom deze reden wordt aangevoerd door het college. De scoutinggroepen leveren namelijk ook die bijdrage aan de preventie van jeugdhulp. Bovendien zijn de Almeerse scoutinggroepen toegankelijk voor iedereen in tegenstelling tot specifiek op jeugdhulp gerichte activiteiten.