Onderhoud in Almere? Doen!

Steeds meer Almeerders nemen het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe.

Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid van inwoners en draagt bij aan een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

Zet cookies aan om de video te tonen.