Stappen vooruit voor de Floriade en de Stadswijk

Dit is mijn laatste column in mijn rol als raadslid. Met pijn in mijn hart, maar met veel vertrouwen in de nieuwe groep mensen! Ik heb u een maand geleden via deze weg geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het concept ontwikkelingsplan voor de Floriade. De fractie kijkt met een positief gevoel terug op de door ons bereikte resultaten.

Bij de woningbouwsegmentering was er helaas, maar wel te verwachten, weinig steun voor ons voorstel het aandeel sociale woningbouw in de nieuwe stadswijk te verlagen ten gunste van middeldure huur en goedkopere koopwoningen. Maar samen met Leefbaar Almere hebben wij er wel voor gezorgd dat de kavels voor sociale woningbouw verkleind worden waardoor grond vrijkomt voor een ander type woningbouw. Ook het voor ons belangrijke voorstel om duidelijke financiële kaders mee te geven aan de marktpartijen en minder rigide in te zetten op mobiliteit in de Floriadewijk konden op brede steun rekenen. In het najaar, wanneer het definitieve ontwikkelingsplan door de gemeenteraad zal worden besproken, zullen wij zien hoe onze voorstellen gerealiseerd gaan worden.

En dan de verplaatsing van camping Waterhout. Na uitgebreide besprekingen met de gemeenteraad, omwonenden en natuurverenigingen is de kogel door de kerk: de gemeenteraad gaat akkoord met een (mogelijke) verplaatsing van de camping naar het Schateiland. Nu is het aan de camping om de financiering verder te regelen. De verplaatsing van de camping naar het Schateiland is een gevoelig onderwerp voor onze fractie. Wij hebben al in 2015 bij de besprekingen rondom het Masterplan aangedrongen op een snelle en nette oplossing voor de camping. Ik hoef u vast niet te vertellen wat er tussen 2015 en nu gebeurd is met het ‘dossier’ camping. De gemeente heeft meerdere malen geblunderd bij het opstarten van de onteigeningsprocedure met als gevolg dat de camping een ijzersterke onderhandelingspositie richting de gemeente kreeg. Voor ons zat er veel chagrijn bij dit hele proces en ook zeker bij de locatiekeuze Schateiland, nabij de Lepelaarplassen.

Na constructieve en prettige gesprekken met omwonenden heeft de VVD samen met andere partijen verschillende voorstellen ingediend om aan de ene kant de ondernemer de mogelijkheid te bieden de bedrijfsvoering voort te zetten, maar aan de andere kant vooral tegemoet te komen aan terechte bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties. Praktisch al onze voorstellen zijn door de raad aangenomen. Uiteindelijk heeft een grote raadsmeerderheid ingestemd met de (mogelijke) verplaatsing en kan de raad eindelijk een streep zetten onder het ‘dossier’ camping Waterhout.

 Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier en inzet samen met Ellentrees Müller namens de fractie het woord mogen voeren op het dossier Floriade. Een lastig, uitdagend onderwerp met veel kansen voor Almere en de regio. Nu draag ik het stokje over aan de nieuwe fractie en wens ze veel wijsheid, geduld en gezond verstand toe.