Beoogde coalitie wil gesprek aangaan met de stad

Op woensdag 4 april hebben wij u kunnen berichten dat de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie formatiegesprekken zouden gaan starten met als doel tot een stabiele coalitie te komen. De afgelopen week hebben de partijen meerdere keren om de tafel gezeten, onder leiding van de heer Ard van der Steur.

Hilde van Garderen (VVD): “Deze gesprekken waren intensief, maar verlopen positief en zeer constructief. Tijdens onze verkennende gesprekken is naar voren gekomen, dat we graag met inwoners, partners en ondernemers in gesprek willen gaan. Wij willen van hen horen wat zij belangrijk vinden voor de stad, zodat we dit eventueel mee kunnen nemen in het uiteindelijke akkoord.”

De vijf partijen willen inwoners(groepen), partners en ondernemers(verenigingen) van harte uitnodigen om op zaterdag 21 april a.s. met hen in gesprek te gaan. Meer informatie over tijden en locatie volgt nog.