Nieuwe coalitie in Almere

De afgelopen weken hebben VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onder leiding van formateur Ard van der Steur, onderhandeld over een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Afgelopen weekend zijn de partijen tot een (concept) akkoord gekomen. De planning is om tijdens de Politieke Marktvergadering van 31 mei a.s. de nieuwe wethouders aan de gemeenteraad voor te stellen en te installeren en het nieuwe akkoord op 7 juni in de plenaire zaal met de gemeenteraad te bespreken.

Hilde van Garderen (VVD): “Deze week willen we nog gebruiken om de laatste punten op de i te zetten van het akkoord. Op 31 mei staat het benoemen van het nieuwe team centraal. We nemen dan afscheid van het oude college en alle partijen stellen dan hun beoogde wethouders aan de raad voor. Vrijdag 25 mei zetten we het coalitieakkoord online (op http://gemeenteraad.almere.nl/formatie). Zo kan iedereen het akkoord al lezen, ruim voordat we daar op 7 juni met de raad inhoudelijk over in gesprek willen. Dat gesprek is uitdrukkelijk bedoeld om de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zaten de gelegenheid te geven om aanvullende suggesties op het akkoord te doen. Daar staan we open voor. Daar waar we de mogelijkheid zien verwerken we dit nog in het akkoord.”

 

Omdat er veel geruchten de ronde doen, hecht de coalitie er aan om ook de namen van de beoogd wethouders bekend te maken. Op alfabetische volgorde:

 

·         De heer A. Dijkstra   - namens de ChristenUnie

·         Mevrouw H. van Garderen – namens de VVD

·         De heer T Herrema – namens de PvdA

·         De heer J. Hoek – namens GroenLinks

·         De heer J. Lodders – namens de VVD

·         De heer J. Soetekouw – namens de PvdA

·         Mevrouw M. Veeningen  - namens D66