Wordt Almere gasloos?

Overal in Nederland wordt discussie gevoerd over het wel of niet overgaan naar alternatieven voor gas. De richtlijn uit Den Haag zegt dat alle woningen in Nederland in 2050 geen gas meer hebben. Dit geldt dan ook voor Almere. Dit betekent dat we gaan koken en onze huizen verwarmen met een ander energie product dan gas.

Op de politieke markt van 24 mei jl. is de Warmtevisie voor Almere besproken. Hierin staan de plannen van het college om Almere gasloos te maken. Onze fractie is echter nog niet overtuigd van deze plannen en heeft een kritisch geluid laten horen. De belangrijkste punten die we naar voren hebben gebracht zijn de volgende.

Ten eerste worden de alternatieven voor gas in Almere vooral gezocht in het aanleggen van een warmtenet. Vanuit inwoners gezien is dat momenteel een duurdere keuze, omdat het product warmte over het algemeen meer kost dan gas. De zorg die de Almeerse VVD hierin dan ook heeft is, dat de energierekening voor inwoners duurder wordt. Wat de Almeerse VVD wil voorkomen is een  lastenverhoging voor onze inwoners.

Ten tweede zijn de huidige warmtenetwerken in Almere een monopolie van 1 leverancier. De energiemarkt is in 2007 vrijgegeven, waardoor je als inwoner zelf kan kiezen welke leverancier je wilt voor je gas, behalve in Almere. Het huidige warmtenet in Almere-Poort en Almere-Stad is een monopolie; er valt geen leverancier te kiezen. Het feit dat er geen keuzevrijheid is voor een energieproduct is voor de Almeerse VVD onacceptabel.

Bovenstaande argumenten zorgen er samen voor dat de Almeerse VVD kritisch is t.o.v. het verder gasloos maken van Almere. We hebben het college opgeroepen om in de Warmtevisie de keuzevrijheid voor inwoners op te nemen. En daarnaast een goede afweging te maken met betrekking tot de kosten. De Warmtevisie zal in het najaar wederom terugkeren naar de raad. 

Klik hier en ga direct naar het interview met VVD-raadslid Colette Holter bij Omroep Flevoland.