Schriftelijke vragen over reclamezuil Pioneer

De reclamezuil op het voormalige terrein van Pioneer langs de A6 is in januari 2018 omgevallen na een stevige winterstorm. De zuil ligt er nog altijd en wordt door iedereen die over de A6 rijdt gezien. Een deel van de zuil ligt buiten het voormalig Pioneer-terrein. Wat ons betreft tijd om hier wat aan te doen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het feit dat de reclamezuil van Pioneer (aan de Versterkerstraat) al sinds januari 2018 tegen de vlakte ligt?
  2. Bent u bekend met het feit dat een deel van de zuil buiten het gebied van Pioneer ligt en zich dus op gemeentegrond bevindt?
  3. Wie is er verantwoordelijk voor het weghalen of opruimen van deze omgevallen zuil?
  4. Deelt u de mening van de VVD en het CDA dat de omgevallen reclamezuil het aangezicht van Almere (het is zichtbaar vanaf de A6) niet ten goede komt?
  5. Deelt u de mening van de VVD en het CDA dat de restanten van de omgevallen reclamezuil al te lang op de grond liggen?
  6. Welke actie(s) gaat u ondernemen om de omgevallen reclamezuil op te ruimen?
Zet cookies aan om de video te tonen.