Schriftelijke vragen schietincidenten Almere

Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van vier recente schietincidenten in Almere.

Sinds 27 mei 2018 hebben er een viertal schietincidenten plaatsgevonden in Almere. Drie hiervan vonden plaats op industrieterreinen en één incident vond plaats in de Stedenwijk.

Wij maken ons zorgen om deze forse toename van schietincidenten binnen een relatief korte tijdsperiode en vernemen graag een toelichting van het college op deze recente ontwikkelingen.

Schietincidenten hebben immers een grote impact op het veiligheidsgevoel van inwoners. Ook is er weinig bekend over de aanleiding van deze schietincidenten.

De VVD heeft de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met de berichten ‘Gewonde bij schietpartij Veluwsekant’ (Omroep Flevoland - 27 mei 2018), ‘Zwaargewonde bij schietpartij’ (Omroep Flevoland – 23 juni 2018), ‘Schietpartij in Stedenwijk’ (Omroep Flevoland – 30 juni 2018) en ‘Opnieuw een schietincident in Stad’ (Omroep Flevoland – 05 juli 2018)?
  2. Deelt het college de mening van de VVD dat het zorgwekkend is dat binnen enkele weken meerdere schietincidenten in Almere hebben plaatsgevonden?
  3. Wat is volgens het college de oorzaak van deze toename in schietincidenten?
  4. In hoeverre is er sprake van een verband tussen deze schietincidenten?
  5. In hoeverre is er sprake van mogelijke afrekeningen in het criminele circuit?
  6. Deelt het college de mening van de VVD-fractie dat deze incidenten bijdragen aan slecht gevoel van veiligheid bij de inwoners van Almere en mogelijk leiden tot het vermijden van bepaalde gebieden? Zo ja/nee, waarom?
  7. Welke maatregelen is het college voornemens te treffen om het aantal schietincidenten tot een minimum te beperken en daarmee de veiligheid van de inwoners van Almere te vergroten?

De berichtgeving van Omroep Flevoland over de schietincidenten:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161939/opnieuw-een-schietincident-in-stadhttps://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161761/schietpartij-in-stedenwijk
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161554/zwaargewonde-bij-schietpartij
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/160526/gewonde-bij-schietpartij-op-veluwsekant