Heeft de politie in Almere voldoende personeel?

Overal wordt aan de bel getrokken, maar in Almere (nog) niet, terwijl ondermijnende criminaliteit toeneemt. De VVD stelt schriftelijke vragen.

Burgemeester Adema van Lelystad  heeft duidelijk gesteld dat zware zaken blijven liggen door het personeelstekort bij de politie. Burgemeester De Jonge van Dronten heeft recent ook extra politiecapaciteit gevraagd. Burgmeesters van andere grote gemeenten roepen hier al jaren om. Inmiddels is gebleken dat er landelijk een tekort is van minimaal 2000 Fte bij de recherche en de politie in heel Nederland te weinig personeel heeft. De Almeerse VVD heeft in 2015 ook schriftelijke vragen gesteld over de capaciteit van de politie in Almere en heeft voor 2015 ook herhaaldelijk aangedrongen op uitbreiding van de capaciteit.  Gelet op alle berichtgeving en de alsmaar groeiende georganiseerde criminaliteit, is de Almeerse VVD bezorgd of in Almere wel voldoende politie beschikbaar is. Almere telt inmiddels meer dan 200.000 inwoners maar het is de vraag of de politie ook zo snel is meegegroeid.

De volgende vragen zijn gesteld:

Bent u bekend met de berichten ‘Burgemeester: zware zaken blijven door tekort bij politie’1 en ‘Personeelstekort bij politie: ‘In veel plaatsen piept en kraakt het’2?

  1. In hoeverre blijven zware zaken in Almere op de plank liggen?
  2. Heeft de eenheid Almere voldoende personeel om de georganiseerde criminaliteit  en ondermijning te bestrijden?
  3. Waarom was de politie in Almere volgens het sectorhoofd in 2015 “boven sterkte”, terwijl nu bijvoorbeeld blijkt dat fietsendieven niet opgespoord worden?
  4. Waarom was de politie in Almere volgens het sectorhoofd in 2015 “boven sterkte”, terwijl nu blijkt dat de politie en specifiek de recherche overal in Nederland met grote capaciteitsproblemen kampen?
  5. Heeft de politie in Almere voldoende personeel om de veiligheid in de stad te waarborgen?
  6. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het essentieel is voor de veiligheid in de stad dat de politie voldoende personeel heeft om de criminaliteit in brede zin te bestrijden? Zo ja/nee, waarom?