We zien graag een Action in Almere Haven, maar dan wel op een geschiktere locatie.

Inmiddels is bekend dat Action zich hoogstwaarschijnlijk gaat vestigen in het oude Big L pand aan de Houtstraat in Almere Haven. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.

Wij hebben grote twijfels over de geschiktheid van deze locatie aangezien dit in strijd is met de in 2003 met Weernekers gemaakte afspraken (de zogeheten package-deal).  
De locatie aan de Houtstraat bevindt zich namelijk buiten het winkelgebied van het centrum van Almere Haven. Zeker nu het college aan de slag gaat met de revitalisering van de binnenring van Almere Haven, verbaast het ons dat een belangrijke winkel als Action buiten het winkelgebied,  wordt gesitueerd.

De komst van een Action in Almere Haven juichen wij toe, maar dan wel op een goede locatie en niet op een plek die buiten het winkelgebied ligt.

  1. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:
  2. Bent u bekend met het bericht “Stadsdeel Haven krijgt Action”?*
  3. Was u bekend met het feit dat Action een winkel gaat vestigen in het pand aan de Houtstraat in Almere Haven en heeft u daarover overleg gevoerd met Action?
  4. Waarom is Action voornemens op deze locatie een winkel te vestigen?
  5. Volgens het bestemmingsplan zijn alleen maatschappelijke functies op deze locatie toegestaan. In hoeverre staat het bestemmingsplan volgens u toe dat Action zich vestigt op deze locatie?
  6. Is de vestiging van een Action op deze locatie in strijd met de afspraken die met Weernekers gemaakt zijn in 2003? Zo ja/nee, waarom?
  7. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat, gelet op de revitalisering van het centrum van Almere-Haven, deze locatie niet geschikt is voor een Action? Zo ja/nee, waarom?
  8. Bent u bereid om met Action in overleg te treden over een geschiktere locatie? Zo ja/nee, waarom?

 

*https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/163313/stadsdeel-haven-krijgt-action