Krakers zijn onder geen beding welkom in Almere!

VVD stelt schriftelijke vragen over het onzalige idee om de bewoners van het Amsterdamse ADM-terrein in de toekomst naar Almere te verplaatsen.

Op AT-5 stelt de Amsterdamse wethouder Udo Kock dat hij van de gemeente Almere heeft vernomen dat de krakers over twee jaar welkom zijn in Almere. Deze uitspraak verbijstert de Almeerse VVD. Wat de Almeerse VVD betreft zijn krakers namelijk onder geen beding welkom in Almere. De krakers op het Amsterdamse ADM-terrein handelen in strijd met de wet en de rechter heeft geoordeeld dat zij dat terrein moeten verlaten. Het is totaal onduidelijk wat deze groep krakers in Almere te zoeken heeft. 

Het volledige artikel is terug te vinden op: https://www.at5.nl/artikelen/186963/wethouder-bewoners-adm-terrein-kunnen-in-de-toekomst-in-Almere-terrecht

Wij stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1. Bent u bekend met het bericht "Wethouder: bewoners ADM-terrein kunnen in de toekomst in Almere terecht"?

2. Waarom beweert de Amsterdamse wethouder dat hij van de gemeente Almere vernomen heeft dat de krakers over twee jaar welkom zijn in Almere?

3. Met wie heeft de Amsterdamse wethouder binnen het Almeerse college gesproken over dit onderwerp?

4. Waarom zou Almere deze groep krakers moeten opvangen?

5. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat krakers niet welkom zijn in Almere? Zo ja/nee, waarom?