Gevolgen sluiting MC IJsselmeerziekenhuizen voor Almere

De sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is een aangrijpende aangelegenheid voor de betreffende steden en inwoners. De Almeerse VVD spreekt de hoop uit dat voldoende zorg beschikbaar blijft.

De sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is een aangrijpende aangelegenheid voor de betreffende steden en inwoners. De Almeerse VVD spreekt de hoop uit dat voldoende zorg beschikbaar blijft. Wel is de Almeerse VVD bezorgd over de mogelijkheden van het Flevoziekenhuis om een extra toestroom aan patiƫnten op te vangen. Signalen komen al enige tijd binnen dat de spoedeisende hulp in het Flevoziekenhuis nu al te klein is en op momenten zelfs sluit door drukte. Dit gebeurde bijvoorbeeld afgelopen maandag. Ook ten aanzien van de ambulancezorg leeft de vraag wat er gebeurt bij grote incidenten: in Almere zijn immers slechts enkele ambulances beschikbaar die nu ook mogelijk op Lelystad moeten rijden. Deze vragen leiden tot maatschappelijke onrust: Almeerders vragen zich terecht af wat de gevolgen voor het enige ziekenhuis in hun stad zijn, vooral nu uit berichtgeving niet duidelijk wordt of de spoedeisende hulp in Lelystad een toekomst heeft. Het college heeft ook niet gecommuniceerd over de positie van Almere in deze bijzondere situatie.

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:
  1. Welke gevolgen heeft de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen voor de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg voor de Almeerse inwoners?
  2. Klopt het dat de SEH (Spoedeisende Hulp) de afgelopen tijd door drukte meerdere keren haar deuren heeft moeten sluiten? In hoeverre kan de SEH een grotere stroom van patiƫnten opvangen als gevolg van de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen?
  3. Welke gevolgen heeft de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen voor de ambulancezorg in Almere?
  4. In hoeverre zijn voldoende ambulances beschikbaar in Almere nu deze ook op Lelystad dienen te rijden?
  5. Herkent het college de zorgen van de Almeerse inwoners over de gevolgen van de sluiting voor het enige ziekenhuis in de stad?
  6. Waarom is het college tot op heden nog niet naar buiten getreden met informatie over deze belangrijke situatie voor de inwoners van Almere?
  7. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat, gelet ook op het feit dat Almere de grootste gemeente in Flevoland is, het belangrijk is dat Almere van zich laat horen in deze bijzondere situatie?
  8. Wat gaat het college er aan doen om de zorg onder de Almeerse inwoners weg