Taaleis moet gehandhaafd worden

De Almeerse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het handhaven van de taaleis voor bijstandsgerechtigden. Wij zijn namelijk van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde is om mee te kunnen doen aan de samenleving.


Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  1. Bent u bekend met het bericht ‘Niet Nederlands spreken, toch bijstand?
  2. Handhaaft u inmiddels op de taaleis? Zo ja, in hoeveel gevallen is handhavend opgetreden? Zo nee, waarom handhaaft u niet?
  3. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het beheersen van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde is om succesvol te integreren in Nederland?
  4. Handhaaft u op het verrichten van tegenprestaties? Zo ja, in hoeveel gevallen is handhavend opgetreden? Zo nee, waarom handhaaft u niet?
  5. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het verrichten van een (maatschappelijke)tegenprestatie een belangrijk uitgangspunt moet zijn?Toelichting
Uit het bericht van de Telegraaf van 16 januari 2019 blijkt dat veel gemeenten niet handhaven op de taaleis en de tegenprestaties. De Almeerse VVD vindt het onwenselijk als niet wordt gehandhaafd op de taaleis en de tegenprestatie. Het is cruciaal dat nieuwkomers de taal beheersen. Een (maatschappelijke) tegenprestatie leveren is wat de Almeerse VVD betreft normaal, als je een bijstandsuitkering ontvangt. Je doet immers iets terug voor de uitkering die je ontvangt.Bron
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3031756/niet-nederlands-spreken-toch-bijstand