Afvaldumpingen zijn een doorn in het oog

Regelmatig ontvangen wij signalen over de overlast van afvaldumpingen. Deze berichten worden vaak ondersteund door beeldmateriaal waarop duidelijk is te zien hoeveel ellende afvaldumpingen kunnen aanrichten. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld om te horen hoe het college dit denkt op te lossen.

© Eigen foto

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
1. Kan het college zich voorstellen dat afvaldumpingen een doorn in het oog zijn voor veel inwoners? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met de VVD eens dat afvaldumpingen de leefomgeving en veiligheid in onze stad aantasten? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college ermee bekend waar afvaldumpingen zich concentreren? Zo ja, welke gebieden? Zo nee, hoe kan het dat het college hier geen beeld bij heeft?

4. Wat gaat het college doen om afvaldumpingen tegen te gaan? 

5. Is het college bereid om meer te handhaven om zo het aantal afvaldumpingen te verminderen? Zo nee, welke maatregelen gaat u dan nemen?
 
 
Toelichting

Regelmatig ontvangt de VVD-fractie berichten van inwoners over afvaldumpingen in onze stad. Deze berichten worden vaak ondersteund door beeldmateriaal waarop duidelijk is te zien hoeveel ellende afvaldumpingen kunnen aanrichten. Afvaldumpingen zijn daarom een doorn in het oog van inwoners. Het artikel* van 24 januari 2019 bij Omroep Flevoland met als titel ‘Bewoners Stedenwijk Noord zijn afval spuugzat’ onderschrijft deze signalen. De VVD wil weten wat eraan gedaan kan worden.
 
• https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167605/bewoners-stedenwijk-noord-zijn-afvalspuugzat