Stijging grondprijzen in Almere Oosterwold

De grondprijzen in Oosterwold zijn per februari verhoogd. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die van plan zijn om in dit gebied een kavel te kopen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen gesteld. Wij horen graag van het college hoe zij om gaan met de onrust die is ontstaan.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
 
1. Waarop is de stijging van de grondprijzen in Oosterwold gebaseerd? 

2. Hoe verhoudt de grondprijs in Oosterwold en de verhoging hiervan zich tot de grondprijzen in de rest van de stad?

3. Is het college het met deze stijging van de grondprijs eens? Wat heeft het college hierover ingebracht in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold?

4. Hoe beïnvloed de prijsverhoging lopende processen en aanvragen voor kavels in Oosterwold?

5. Hoe worden betrokkenen geïnformeerd en hoe wordt er om gegaan met mensen die onverwacht worden geconfronteerd met hogere kosten? 

6. Hoe staat het college tegen de mogelijkheid van een overgangsregeling? Is het college bereid dit in te brengen in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold? 

7. De verhoging van de grondprijs impliceert mogelijk een financieel tekort voor de gemeente. Verwacht het College dat de realisatie van Oosterwold voor de gemeente financieel neutraal eindigt?

8. Voorziet het College in de toekomst mogelijk een verdere verhoging van de grondprijzen en welke keuzes liggen daaraan ten grondslag?    
 
 
Toelichting: 
 

Op social media en in de media is er onrust ontstaan over de verhoging van de grondprijs in Oosterwold. Toekomstige bewoners van Oosterwold voelen zich overvallen, door wat gezien wordt als een besluit van de gemeente. De prijs van een kavel van één vierkante meter met woonbestemming is per direct verhoogd van 42 naar 74 euro.
 
In het grondprijsbeleid van de gemeente Almere  is opgenomen dat het grondprijsbeleid van Almere niet van toepassing is in Oosterwold. In de samenwerkingsovereenkomst grondoverdracht Oosterwold (RVB, gemeente Almere en gemeente Zeewolde) is vastgelegd dat het Bestuurlijk Overleg Oosterwold gaat over de grondwaarde in Oosterwold. Als gevolg hiervan heeft de Almeerse gemeenteraad geen zeggenschap over deze grondwaarde. Het college heeft via het Bestuurlijk Overleg wel medezeggenschap. 
 
De fracties van D66 en VVD zijn daarom geïnteresseerd in de antwoorden op bovenstaande vragen.