Verbazing over voorrang voor leraren

Het is de Almeerse VVD-fractie ter kennis gekomen dat het college met de woningcorporaties prestatieafspraken heeft gemaakt die onder andere zien op voorrang voor leraren. De Almeerse VVD heeft herhaaldelijk aangegeven dat deze maatregel oneerlijk is.

Leraren krijgen dan namelijk sneller een woning ten opzichte van anderen die al jaren wachten, simpelweg omdat ze leraar zijn. Degenen die jaren wachten, blijven op deze manier achter het net vissen. Bovendien is de Huisvestingsverordening waarin voorrang of urgentie geregeld moet worden, nog helemaal niet in de gemeenteraad besproken. Ook had het voor de hand gelegen om de bespreking van het Plan van Aanpak lerarentekort af te wachten.


Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden::

 

1) Klopt het dat met de woningcorporaties afspraken zijn gemaakt over voorrang voor personen die in het onderwijs werken?

2) Waarom kiest u ervoor om personen die in het onderwijs werken voorrang te geven op sociale huurwoningen?

3) Waarom heeft u deze afspraken al gemaakt terwijl het Plan van Aanpak lerarentekort nog niet in de raad besproken is?

4) Waarom heeft u deze afspraken al gemaakt terwijl de Huisvestingsverordening nog niet in de raad besproken is?