Situatie TBS-kliniek Almere

De afgelopen dagen zijn allerlei berichten verschenen over de situatie in de TBS-kliniek Almere (Oostvaarderskliniek) naar aanleiding van de vreselijke moord op een 72-jarige man in Lelystad. Zo zou door de TBS-kliniek veelvuldig gebruikt worden gemaakt van uitzendkrachten, zou er een angstcultuur heersen en het toezicht onvoldoende zijn.

Inmiddels is duidelijk dat de twee verdachten van de moord in Lelystad in de TBS-kliniek Almere onder behandeling stonden en herhaaldelijk op verlof mochten.  In april 2018 antwoordde het college op vragen van de PVV-fractie dat zij er alles aan doen om de veiligheid van omwonenden te waarborgen. Wat de Almeerse VVD-betreft is het gelet op de ernstige ontwikkelingen rondom de TBS-kliniek, van groot belang om te weten of de veiligheid van omwonenden en Almeerders voldoende gewaarborgd kan worden. 


Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden::
 
    1. Bent u bekend met de berichten “Discriminatie en pesterijen door leiding tbs-kliniek Almere”*, “Ex-patiënt: Tbs-kliniek Almere duur hotel”** en “Geen toezicht gehouden op TBS-kliniek Almere”***?

    2. In hoeverre staat u in contact met de TBS-kliniek over de zorgwekkende situatie aldaar?

     3. Dringt u er bij de minister van Rechtsbescherming op aan dat zo snel mogelijk orde op zaken gesteld moet worden in de TBS-kliniek Almere? Zo ja, welk antwoord of welk signaal geeft de minister u? Zo nee, waarom bent u niet direct in contact getreden met de minister?

     4. Zijn er door de situatie bij de TBS-kliniek Almere risico’s voor omwonenden? Zo ja/nee, waarom?

     5. Wat doet u om de zorg bij omwonenden en Almeerders weg te nemen over de situatie bij de TBS-kliniek Almere?

    6. Vindt u het noodzakelijk om (veiligheids)maatregelen te nemen rondom de TBS-kliniek? Zo ja/nee, waarom? *    https://nos.nl/artikel/2283062-discriminatie-en-pesterijen-door-leiding-tbs-kliniek-almere.html

**  https://www.telegraaf.nl/nieuws/3536188/ex-patient-tbs-kliniek-in-almere-duur-hotel

*** https://pauw.bnnvara.nl/nieuws/geen-toezicht-gehouden-op-tbs-kliniek-almere